De aanpak van discriminatie vergt een lange adem: Vastgoed Belang blijft haar verantwoordelijkheid nemen

Datum: 03-05-2021
Vastgoed Belang heeft de afgelopen periode met het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere betrokkenen samengewerkt aan de aanpak van discriminatie op de woningmarkt.

De vereniging deelt de mening van het ministerie dat “het hebben van een dak boven je hoofd een fundamenteel mensenrecht betreft, en iedereen hier gelijke kansen toe dient te hebben". Uit recent onderzoek door Art 1/ Radar blijkt echter dat dit momenteel niet het geval is. Middels mysterycalls en correspondentietesten is naar voren gekomen dat één op de drie woningzoekenden het vermoeden heeft gediscrimineerd te worden. De minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren noemde deze uitkomsten in een Kamerbief uiterst alarmerend, en gaf aan de aanpak te willen gaan intensiveren.

Vastgoed Belang onderschrijft het belang van een gelijke behandeling van kandidaat-huurders. Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem waarvoor ook binnen de woningmarkt geen ruimte mag zijn. De vereniging zet zich onder meer in door voorlichting, een verplichte gedragscode en het stimuleren van bewustwording. Kennis over de rechten en plichten van zowel huurders als verhuurders behoren immers tot de belangrijkste sleutels om discriminatie tegen te kunnen gaan.

Er is ook overleg over aanvullend instrumentarium waaronder een verhuurdervergunning. Vastgoed Belang kan de toepassing van zo’n vergunning - onder voorwaarden zoals heldere en objectief toetsbare criteria – steunen wanneer sprake is van herhaaldelijke en/of meervoudige overtreding. Een generieke verhuurdervergunning voor álle (bonafide) verhuurders in Nederland is dan onnodig. De minister heeft aangegeven dit standpunt te delen.

De aanpak van discriminatie vergt een lange adem; Vastgoed Belang blijft haar verantwoordelijkheid nemen.


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: