Inleiding
Hoofdtekst
Contact
  
  
  
advocaatadvocaat.jpg
Vastgoed Belang heeft exclusief voor de leden een advocaat in-house. U kunt als lid bij uw vereniging naast de (gratis) korte vragen, ook een advocaat inschakelen. Dit kan op gebied van Huurrecht, Eigendomsrecht, VvE-recht, Buren- en Bouwrecht en het daarmee samenhangende Bestuursrecht tegen een ledenuurtarief ad € 180,- ex btw.

Even voorstellen

mr. Annemiek Noordermeer-van der Heide is werkzaam als de advocaat bij Vastgoed Belang. Annemiek is voor de meeste leden een vertrouwd gezicht omdat ze sinds 2001 werkzaam is bij Vastgoed Belang als een ervaren procesjurist. Ze heeft geprocedeerd bij de Kantonrechter, de Huurcommissie, de Raad van Arbitrage en de Bestuursrechter. Ze stelt vragen totdat de kern van het verhaal en/of gesprek duidelijk is. Annemiek weet uw juridische kwestie te vertalen naar een begrijpelijke context zodat u (samen) een volgende stap kan zetten. 

Vastgoed Belang vindt het heel belangrijk dat haar leden volledige juridische bijstand kunnen inschakelen voor alle mogelijke vastgoedkwesties. Daarom is gekozen om advocaatdiensten binnen Vastgoed Belang te gaan aanbieden, zodat Annemiek u ook bij een rechtbankprocedure, een Kort Geding of een hoger beroepzaak kan bijstaan. Om u altijd snel van dienst te kunnen zijn, heeft Annemiek tevens samenwerking gezocht met twee ervaren vastgoedadvocaten die via Vastgoed Belang voor hetzelfde ledenuurtarief ad € 180,- ex btw kunnen worden ingeschakeld. mr. Jeroen Groenewoud en mr. Gert-Jan Wiekart zijn geen onbekende gezichten. Ze zijn allebei ook werkzaam geweest bij Vastgoed Belang. 

Waarvoor kunt u advocaat inschakelen?

Als u graag wilt worden bijgestaan door een advocaat die uw belangen behartigt en voor u de correspondentie verricht, staat de advocaat van Vastgoed Belang voor u klaar. Het kan zijn dat u de advocaat wilt inschakelen voor een onderhandeling of het proberen een schikking te treffen, dan wel omdat u procedure wilt starten. Dit kan een bodemprocedure bij de kantonrechter, rechtbank of gerechtshof zijn maar ook een kort geding of een verzoekschrift. De Advocaat van Vastgoed Belang staat naast u en gaat samen met u de zaak aan tegen een gereduceerd ledenuurtarief van € 180,- ex btw. 

Een aantal concrete vragen waar u de advocaat voor bijstand kan inschakelen

Onderstaande voorbeelden zullen eerst door de advocaat worden bestudeerd om vervolgens met u de juridische mogelijkheden te bespreken. 

Huurrecht    

Ik wil graag bijstand 
 1. omdat ik onderhoudswerkzaamheden en/of renovatiewerkzaamheden wil verrichten maar de huurder weigert medewerking te verlenen;
 2. bij een huurcommissiezaak of bijstand in hoger beroep van een huurcommissie uitspraak;
 3. omdat mijn huurder een procedure heeft gestart voor een indeplaatsstelling voor een middenstandsbedrijfsruimte.

Eigendomsrecht

Ik wil graag bijstand
 1. omdat de koper mij aansprakelijk stelt voor (verborgen) gebreken in het pand;
 2. omdat de koper steeds de leveringsdatum uitstelt en ik wil geen nadere termijn meer geven;
 3. omdat ik als koper mij wil beroepen op een uitsluitingsclausules in de koopovereenkomst. De koper heeft mij gedagvaard. 

VvE-recht 

Ik wil graag bijstand
 1. omdat het bestuur van mijn VvE in een Algemene Ledenvergadering wil stemmen om de verhuur van een appartement te verbieden, terwijl dat altijd was toegestaan;
 2. omdat ik wil dat de VvE actief wordt maar dat willen de andere VvE-leden niet;
 3. omdat ik het niet eens met een VvE-besluit en wil het besluit laten vernietigen. 

Burenrecht

Ik wil graag bijstand
 1. omdat mijn buurman de gezamenlijke fundering wil herstellen maar geeft niet aan wanneer hij gaat beginnen en ook niet wat hij precies gaat doen;
 2. omdat ik overlast heb van een lekkage van het naastgelegen buurpand en de eigenaar wil niet meewerken;
 3. mijn buurman respecteert het recht van overpad niet. 

Bouwrecht

Ik wil graag bijstand 
 1. omdat mijn aannemer zijn opdracht voor 50% heeft uitgevoerd en geeft aan dat hij niet meer terugkomt. Ik heb wel 70% betaald;
 2. omdat ik de eindoplevering van de mijn pand niet accepteer omdat er nog teveel gebreken zijn. De aannemer is het daar niet mee eens en wil tot oplevering overgaan;
 3. omdat ik van mijn aannemer een factuur met veel meerwerk heb gekregen waar ik geen toestemming voor heb gegeven. 

Bestuursrecht

Ik wil graag bijstand
 1. omdat de gemeente mij een dwangsom of boete heeft opgelegd voor een strijdigheid met de huisvestingsverordening of een dwangsom vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan maar ik ben het daar niet mee eens; 
 2. omdat ik een weigering heb ontvangen voor een omzettingsvergunning van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte; 
 3. omdat mijn buurman een omgevingsvergunning heeft aangevraagd en daar wil ik bezwaar tegen maken. 

naar incassozaken netwerkpartner 

NAAR JURIDISCHE dienst en PRODUCTEN


mr. Annemiek Noordermeer- van der Heide
Advocaat

Haaksbergweg 75 | 1101 BR Amsterdam
T 06 22 35 75 59 (m.u.v. vrijdag)
De advocaatdienst beschikt niet over een stichting derdengelden. 

Juridische zaken
  
verhalenbundelcampagne.jpg
Maak kennis met de particuliere verhuurder: gewone mensen zoals jij en ik die ervoor kiezen om een huis te verhuren. Ze bieden aan 2.000.000 mensen een veilige en comfortabele plek om te wonen. Ontdek hoe zij hun eigendommen onderhouden, eerlijke relaties opbouwen en een waardevolle rol spelen in een diverse huurmarkt. De particuliere verhuurder heeft een belangrijke maatschappelijke rol in het huisvesten van mensen met betaalbare en flexibele mogelijkheden.
Dat zorgt voor een diversere huurmarkt met meer keuzemogelijkheden voor huurders. Leer de menselijke kant kennen van de particuliere verhuurder en ontdek hoe zij, net als jij en ik, een belangrijke behoefte vervullen op de huizenmarkt.

"Deze campagne is een eerbetoon aan de gewone mensen die deel uitmaken van de particuliere verhuursector. Het beeld van de particuliere verhuurder als boeman verdient het om rechtgezet te worden. Onze leden horen niet thuis in het verdomhoekje," aldus voorzitter van Vastgoed Belang Jack de Vries. "Particuliere verhuurders huisvesten meer dan 2.000.000 Nederlanders in ruim 800.000 huizen. Onze leden vinden goed verhuurderschap belangrijk. We willen de maatschappelijke betrokkenheid van hen laten zien. Ze zijn niet alleen particuliere verhuurders, maar zijn ook buren, vrienden en gewoon mensen zoals jij en ik."

Voor het zomerreces biedt Vastgoed Belang een fysiek exemplaar van de verhalenbundel aan beleidsmakers. Verhalen uit dit bundel verschijnen deze maand op social media zoals Twitter en LinkedIn en op deze pagina. DOWNLOAD HIER DE DIGITALE VERSIE VAN HET VERHALENBUNDEL

Wilt u het verhalenbundel opgestuurd krijgen? Dat is mogelijk voor leden. Vult u daarvoor het contactformulier in op de website, maar daarin het verzoek. Dan zullen wij uw aanvraag direct in orde maken.


Kavish Partiman
kpa@vastgoedbelang.nl
06-3957 9309

Liz Gutter 
lgu@vastgoedbelang.nl 

https://vastgoedbelang.nl/publicaties/A4_particuliere%20beleggers%20deel%20vd%20oplossing_7.pdfVerhalenbundel