Retail & Horeca

Particuliere beleggers behoren tot de grootste investeerders in de Nederlandse winkelsector. De winkelmarkt maakt grote veranderingen door vanwege demografische, technologische en sociaaleconomische trends. Dit leidt onder meer tot groeiende leegstand. De regionale verschillen zijn hierbij groot.
Om winkelgebieden aantrekkelijk te houden is een actieve gezamenlijke aanpak van de door eigenaren, gemeenten en provincies noodzakelijk. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld meewerken aan de voor transformatie benodigde aanpassingen of ontheffingen van bestemmingsplannen.
 
Zij moeten ook duidelijke keuzes maken over waar nog wel, en vooral waar niet meer ontwikkeld kan worden, om concurrentie tussen  bestaande en nieuwe winkelgebieden te voorkomen. Provincies hebben daarbij een regierol om tegenstrijdige belangen van gemeenten op te lossen. Het vaststellen van kansrijke gebieden moet altijd in overleg met de pandeigenaren gebeuren. Hierbij is een rol weggelegd voor de regionale afdelingen van Vastgoed Belang.

Overzicht

Bekijk ook de andere categorieën standpunten waar Vastgoed Belang zich sterk voor maakt!