Nederland kan btw op zonnepanelen verlagen naar 0 procent

Datum: 11-04-2022
De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) van de Europese Unie heeft de gewijzigde richtlijn voor btw-tarieven vastgesteld. Voor Nederland is nu de weg vrij om een nultarief voor zonnepanelen in te voeren.
Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst meldde afgelopen maand al de btw op zonnepanelen te willen verlagen naar 0 procent en gaf aan hiermee te willen starten zodra de Europese Unie de benodigde btw-richtlijn heeft gewijzigd. Nu dat het geval is, kan de staatssecretaris aan de slag om voor zonnepanelen een nultarief in te voeren.

Zelfvoorziening bevorderen

In een toelichting op de wijziging van de richtlijn heeft de Raad van de Europese Unie de volgende motivatie opgenomen: ‘Het is zinvol zonnepanelen in die lijst van 7 punten op te nemen conform de milieutoezeggingen van de Europese Unie inzake decarbonisatie en de Europese Green Deal, alsook de lidstaten de mogelijkheid te bieden het gebruik van hernieuwbare energiebronnen ook door middel van verlaagde btw-tarieven te bevorderen. Om de transitie naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen en de zelfvoorziening van de Unie op energiegebied te bevorderen, moeten de lidstaten de toegang van eindverbruikers tot groene energiebronnen kunnen verbeteren.’

Levering en installatie

Aan de lijst van goederen en diensten waarvoor verlaagde btw-tarieven zijn toegestaan ​​– bijlage III van de Europese btw-richtlijn (red. EU Directive 2006/112/EC) met 7 categorieën waarvoor een btw-tarief van 0 tot 5 procent mag worden vastgesteld – zijn nu onder meer zonnepanelen toegevoegd.

Specifiek gaat het om de volgende toevoeging: ‘Levering en installatie van zonnepanelen op en naast particuliere woningen, woningen en openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van openbaar belang’. 

Datum invoering

Een dag nadat de richtlijn werd aangenomen door Ecofin, heeft de Europese Unie de vernieuwde richtlijn gepubliceerd in zijn publicatieblad waarmee de wijzigingen officieel zijn geworden.

Wanneer het nultarief voor zonnepanelen in Nederland daadwerkelijk ingevoerd wordt, is nog onbekend. Eerder diende de Partij voor de Dieren samen met 7 andere partijen uit de Tweede Kamer een motie in om het nultarief te regelen via het Belastingplan 2023. Het ligt hierdoor in de lijn der verwachting dat het nultarief niet gedurende het huidige kalenderjaar, maar pas per 1 januari 2023 wordt ingevoerd.


Meer weten?

Bekijk ook de andere nieuwsberichten van Samen Energie Besparen:Meer informatie over energiebesparing vind je op onze overzichtspagina: