Zonne-energie

Het gebruik van zonne-energie is niet nieuw. Al door de eeuwen heen werd de kracht van de zon benut door huizen te voorzien van zonnewarmte, bijvoorbeeld door deze op een bepaalde manier te bouwen. Zonne-energie vormt, samen met secundaire vormen zoals windenergie, waterkracht en biomassa, meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde.
Om te zorgen dat Nederland in 2050 een duurzaam energiesysteem heeft, wordt onder andere zonne-energie opgewekt. Het is samen met windenergie de belangrijkste vorm van energie die Nederland wil inzetten om een duurzaam energiesysteem te krijgen. Om op tijd voldoende duurzame energie op te wekken, zijn zowel zonnepanelen op daken als op de grond (zonneparken) nodig.

Rijksoverheid stimuleert zonne-energie

De Rijksoverheid stimuleert de productie van zonne-energie via subsidies en belastingvoordelen, omdat zonnepanelen nog relatief duur zijn. Er zijn regelingen voor grote projecten van bedrijven. En voor mensen die zonnepanelen op hun eigen dak of op een dak in de buurt willen leggen. Omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden, bouwt de overheid de financiële ondersteuning de komende jaren langzaam af. De overheid wil wel dat het aantrekkelijk blijft om zonnepanelen aan te schaffen.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn er in 4 soorten (monokristalijn, glas-glas, polykristalijn en amorfe panelen). Wanneer men kiest voor zonnepanelen dient men zich eerst goed te informeren welk soort paneel het meest geschikt is. Zodra de installatie is voltooid begint het systeem zich van zelf terug te verdienen. De terugverdientijd is in 2021 bij een gemiddeld systeem van 14 panelen ongeveer 7 tot 9 jaar.

Overzicht

Bekijk ook de andere onderwerpen rond energiebesparing waar Vastgoed Belang zich sterk voor maakt!