Warmtepompen

Categorie: Duurzaam verwarmen
Warmtepompen werken volgens hetzelfde principe als koelkasten: koude wordt daarbij opgewekt door een verdamper waarin koelmiddel circuleert. De warme lucht stijgt en geeft hierdoor gratis warmte af aan de verdamper.
Een warmtepomp haalt op dezelfde werkwijze gratis warme lucht uit het milieu. Dankzij de zon zitten er in de lucht, water en aarde enorme massa’s warmte opgeslagen, zelfs in de winter. Het is deze warmte die gebruikt wordt om de woning te verwarmen.

Met een warmtepomp kunnen gebouwen efficiënt en milieuvriendelijk worden verwarmd maar de capaciteit van de warmtepompen is soms, in vergelijking met haar traditionele voorganger de cv-ketel, beperkter.

Dit komt onder meer door de omvang van de installaties en het teruglopend rendement bij een hogere noodzakelijke condensortemperatuur. Voor elk systeem geldt dan ook dat goede isolatie noodzakelijk is.

Nederlandse innovaties

In de woningbouw en utiliteitsbouw wordt de warmtepomp gebruikt voor ruimteverwarming en koeling en bij woningbouw voor het aanmaken van warm tapwater. In die toepassing wordt de warmtepomp gezien als een vorm van duurzame energie waarbij lage temperatuur-omgevingswarmte uit de bodem of de lucht wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden op een hoger niveau.

Wanneer de bodem als bron voor de warmtepomp wordt gebruikt is veelal in de grotere kantoortoepassingen sprake van warmte- en koudeopslag met open bodembronnen en steeds meer met gesloten bronnen. Nederland is vooral op het gebied van toepassing in de bestaande woningbouw zeer innovatief.
Nieuwe producten als de hybride warmtepomp, ventilatie-warmtepomp en booster-warmtepomp kunnen als typisch Nederlandse innovaties worden gezien.

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp wordt gebruikt in combinatie met een hr-ketel op gas. De warmtepomp zorgt voor een groot deel van de verwarming van het huis. Een hybride warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en maakt daar een bruikbare temperatuur van. Als het buiten te koud is, springt de hr-ketel bij. De hr-ketel zorgt ook voor warm water in de douche en keuken. Een hybride warmtepomp is goedkoper dan een volledig elektrische warmtepomp. 

Ventilatiewarmtepomp

Een ventilatiewarmtepomp haalt de warmte uit de ventilatielucht. In de meeste gevallen kan er niet het hele huis mee worden verwarmd, het is een energiezuinige aanvulling op een andere verwarmingsinstallatie. De ventilatiewarmtepomp komt in de plaats van de ventilatie-unit. Er is daarbij geen aparte buiten-unit nodig voor de warmtepomp. Omdat hij warme ventilatielucht gebruikt, heeft de warmtepomp ook een hoog rendement als het buiten heel koud is. Maar de hoeveelheid ventilatielucht is wel beperkt, waardoor het vermogen niet heel groot is.

Volledige warmtepomp 

Een volledig elektrische warmtepomp zorgt voor verwarming van het huis en warm water in de douche en keuken. Hij vervangt de hr-ketel op gas. Een volledige warmtepomp haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater en maakt daar een bruikbare temperatuur van. Het combineert een volledige warmtepomp met een voorraadvat voor warm water en lage temperatuur verwarming (LTV): dat is vloer- of wandverwarming of speciale radiatoren die op lage temperatuur werken.

Wat levert een warmtepomp op?

De hybride warmtepomp en de ventilatiewarmtepomp zijn goedkoper dan een all-electric warmtepomp. Die laatste heeft wel een hoger rendement, omdat er geen gas meer wordt verbruikt. Ook met het oog op de stijging van de gasprijs dus iets om in het achterhoofd te houden.

Met een warmtepomp verbruikt men minder tot geen gas: met de hybride warmtepomp is het verbruik 40-60% minder, met de all-electric warmtepompen verbruikt men helemaal geen gas meer. Een besparing dus op de gasrekening en een bijdrage aan een schoner milieu. 

Hoeveel een warmtepomp precies bespaart op het gasverbruik en hoe lang het duurt voordat de investering is terugverdient, is afhankelijk van de woning, het persoonlijk verbruik en het type warmtepomp.

COP: Coëfficient Of Performance

Het rendement van een warmtepompsysteem dat vermeld staat bij de product specificaties wordt uitgedrukt in de Coëfficiënt Of Performance (COP). De COP is de verhouding tussen de hoeveelheid verbruikte energie en de geleverde energie van de warmtepomp.

De verbruikte energie is de elektriciteit die nodig is om de energie (warmte) uit de bron te halen en deze samen te persen (comprimeren) tot een bruikbare temperatuur. De geleverde energie is de hoeveelheid warmte die de warmtepomp kan afgeven aan het afgiftesysteem of aan de boiler voor warm tapwater. 

De huidige generatie warmtepompen heeft meestal een COP van boven de 5. Een COP van 5 wil zeggen dat van de hoeveelheid energie die erin wordt gestopt er vijf keer zoveel energie uitkomt. Dus hoe hoger de COP hoe beter.

Overweeg het kopen van een warmtepomp alleen wanneer:
 • er geen concrete plannen zijn om de woning binnen zeven jaar op een warmtenet aan te sluiten. 
 • de woning voldoende geïsoleerd is. 
 • er een geschikte plek is voor een buitenunit (in verband met geluidsoverlast).
 • er jaarlijks meer dan 1500 m3 gas wordt verbruikt.
 • u graag minder gas wilt verbruiken en actief wilt bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot.
Of uw woning geschikt is voor een van de verschillende warmtepompen kunt u hier checken op de website van Milieu Centraal.

Vereniging Eigen Huis kent tevens een collectieve inkoop warmtepomp. Zie website >>>

Subsidie voor warmtepompen

Via de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland kan men subsidie krijgen voor de aanschaf van een warmtepomp middels de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Met deze subsidie stimuleert de overheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het type warmtepomp en de energieprestatie, en kan oplopen tot 40% van de aanschafkosten.

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de ISDE als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp.
 • De warmtepomp is geen lucht-luchtwarmtepomp.
 • Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.
 • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.
 • Voor een hybride warmtepomp op buitenlucht krijg men tussen de € 1.950 tot 3.000 subsidie. Dat is ongeveer 50% van de aankoopprijs.
 • Voor een volledige lucht/water-warmtepomp is het subsidiebedrag € 1.950 tot 3.750.
 • Voor een bodem-warmtepomp start het subsidiebedrag bij € 3.750 en loopt op tot 5.100.
 • Het subsidiebedrag hangt af van het vermogen en energielabel.
 • De precieze bedragen per apparaat vind men in de apparatenlijst op rvo.nl.
Goed om te weten: wanneer men binnen een jaar een warmtepomp laat plaatsen én een deel van het huis laat isoleren, kan er ook een isolatiesubsidie worden aangevraagd.

Bekijk de voorwaarden voor de isolatiesubsidie hier >>>

Meer artikelen

Zoek je een ander artikel uit deze categorie? Kijk op de categoriepagina:Bekijk ook de andere onderwerpen rond energiebesparing waar Vastgoed Belang zich sterk voor maakt!