Home » Downloaden & Bestellen » Downloaden » Standaardbrieven

Standaardbrieven

 

Standaardbrieven 7.01 en 7.02

Deze standaardbrieven kunt u gebruiken ten behoeve woonruimte, winkel- en bedrijfsruimte.

Standaardbrief 7.01 is een ingebrekestelling die u kunt gebruiken bij het niet op tijd betalen van de huur betreffende woonruimte, winkel- en bedrijfsruimte.

Standaardbrief 7.02 is een kennisgevingsbrief voor het eindigen van de tijdelijke huurovereenkomst woonruimte op grond van de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015.

 

Standaardbrieven 7.03 en 7.04

Deze standaardbrieven kunt u gebruiken ten behoeve woonruimte, winkel- en bedrijfsruimte.

Standaardbrief 7.03 kunt u gebruiken voor de jaarlijkse huurverhoging geliberaliseerde woonruimte.

Standaardbrief 7.04 kunt u gebruiken voor de  jaarlijkse huurverhoging winkel- en bedrijfsruimte.

 

Standaardbrief 7.05

Deze standaardbrief kunt u gebruiken ten behoeve van woonruimte, winkel- en bedrijfsruimte.

Standaardbrief 7.05 kunt u gebruiken als algemene ingebrekestelling voor het geval een persoon of bedrijf afspraken niet nakomt.

 

Standaardbrieven 7.06, 7.07, 7.08 en 7.09

Deze standaardbrieven kunt u gebruiken ten behoeve van woonruimte.

Standaardbrief 7.06 is een opzeggingsbrief wanneer de huurder niet instemt met een redelijk voorstel voor een geliberaliseerde woonruimte.

Standaardbrief 7.07 is een opzeggingsbrief wanneer de huurder niet instemt met een redelijk voorstel voor een renovatie woonruimte.

Standaardbrief 7.08 is een opzeggingsbrief betreffende dringend eigen gebruik renovatie voor woonruimte.

Standaardbrief 7.09 is een opzeggingsbrief  betreffende dringend eigen gebruik woonruimte.

 

 

7.01. vijftiendagenbrief

ingebrekestelling

exclusief voor leden

7.02. kennisgeving tijdelijke huurovereenkomst

Wet doorstroming huurmarkt 2015

exclusief voor leden

7.03. jaarlijkse huurverhoging

geliberaliseerde woonruimte

exclusief voor leden

7.04. jaarlijkse huurverhoging

winkel- en bedrijfsruimte

exclusief voor leden

7.05. ingebrekestelling niet nakomen afspraken

exclusief voor leden

7.06. huuropzegging niet instemmen voorstel

geliberaliseerde woonruimte

exclusief voor leden

7.07. huuropzegging niet instemmen voorstel

renovatie woonruimte

exclusief voor leden

7.08. huuropzegging dringend eigen gebruik

renovatie woonruimte

exclusief voor leden

7.09. huuropzegging dringend eigen gebruik

woonruimte

exclusief voor leden

Suggesties, aanvullingen, onjuiste content, dode links? Mail de redactie.