Home » Downloaden & Bestellen » Downloaden » Standaardbrieven

Standaardbrieven

 

Standaardbrieven 7.01 t/m 7.05Deze standaardbrieven kunt u gebruiken ten behoeve woonruimte, winkel- en bedrijfsruimte.

Standaardbrieven 7.06 t/m 7.09Deze standaardbrieven kunt u gebruiken ten behoeve van woonruimte.

 

7.01. veertiendagenbrief

Standaardbrief 7.01 is een ingebrekestelling die u kunt gebruiken bij het niet op tijd betalen van de huur betreffende woonruimte, winkel- en bedrijfsruimte.

exclusief voor leden

7.02. kennisgeving tijdelijke huurovereenkomst

Standaardbrief 7.02 is een kennisgevingsbrief voor het eindigen van de tijdelijke huurovereenkomst woonruimte op grond van de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015.

 

exclusief voor leden

7.03. jaarlijkse huurverhoging

Standaardbrief 7.03 kunt u gebruiken voor de jaarlijkse huurverhoging geliberaliseerde woonruimte.

exclusief voor leden

7.04. jaarlijkse huurverhoging

Standaardbrief 7.04 kunt u gebruiken voor de  jaarlijkse huurverhoging winkel- en bedrijfsruimte.

 

exclusief voor leden

7.05. ingebrekestelling niet nakomen afspraken

Standaardbrief 7.05 kunt u gebruiken als algemene ingebrekestelling voor het geval een persoon of bedrijf afspraken niet nakomt.

 

exclusief voor leden

7.05.a Eerste aanschrijving voor overlastzaken

Standaardbrief 7.05.a kunt u gebruiken als eerste aanschrijving als u klachten ontvangt over overlast van een huurder. 

exclusief voor leden

7.05.b Een ingebrekestelling voor overlastzaken

Standaardbrief 7.05.b kunt u gebruiken als ingebrekestelling als u klachten blijft ontvangen over overlast van een huurder na de eerste aanschrijving.

exclusief voor leden

7.05.c Ingebrekestelling voor toegang tot gehuurde

Standaardbrief 7.05.c kunt u gebruiken als ingebrekestelling als de huurder weigert toegang te verschaffen tot het gehuurde (geschikt voor woon-, winkel- en overige bedrijfsruimte).

exclusief voor leden

7.05.d Ingebrekestelling voor onderhuur woonruimte

Standaardbrief 7.05.d kunt u gebruiken als ingebrekestelling als u de huurder in strijd met de huurovereenkomst woonruimte het gehuurde onderverhuurt. 

exclusief voor leden

7.06. huuropzegging niet instemmen voorstel

Standaardbrief 7.06 is een opzeggingsbrief wanneer de huurder niet instemt met een redelijk voorstel voor een geliberaliseerde woonruimte.

exclusief voor leden

7.07. huuropzegging niet instemmen voorstel

Standaardbrief 7.07 is een opzeggingsbrief wanneer de huurder niet instemt met een redelijk voorstel voor een renovatie woonruimte.

exclusief voor leden

7.08. huuropzegging dringend eigen gebruik

Standaardbrief 7.08 is een opzeggingsbrief betreffende dringend eigen gebruik renovatie voor woonruimte.

exclusief voor leden

7.09. huuropzegging dringend eigen gebruik

Standaardbrief 7.09 is een opzeggingsbrief  betreffende dringend eigen gebruik woonruimte.

 

 

exclusief voor leden

7.10 Huuropzegging overige bedrijfsruimte

Standaardbrief 7.10 is een opzegging- en  ontruimingsbrief voor overige bedrijfsruimte.

Kopen voor €0.00 of gratis voor leden.

Suggesties, aanvullingen, onjuiste content, dode links? Mail de redactie.