Home » Webwinkel » Downloaden » Corona-gerelateerd

Corona-gerelateerd


Documenten 9.1.a, 9.1.b en 9.1.c, 9.2, 9.3

Deze documenten kunt u gebruiken voor verzoeken betreffende huurbetalingen voor de huur van woonruimte, winkel- en bedrijfsruimte.

 • Document 9.1.a. is een reactiebrief voor woonruimte en winkel- en bedrijfsruimte waarmee u de huurder aangaande een verzoek over de huurbetalingen vanwege de corona situatie kan berichten.
 • Document 9.1.b. is een vragenlijst voor aanvraag van een huurbeoordeling winkel- en bedrijfsruimte. U kunt deze vragenlijst optioneel bijvoegen bij document 1 a.
 • Document 9.1.c.  is een reactiebrief “verzoek om financiële gegevens” voor het geval de huurder geen financiële gegevens ter beschikking heeft gesteld, zoals in document 1a en 1b is verzocht.
 • Document 9.2. is een juridisch kader met uitleg over de huurverplichting.
 • Document 9.3. is  een Allonge voorbeeld die u kunt gebruiken indien u met de huurder tot een afspraak komt over de huurbetalingen.

Documenten 9.4.a, 9.4.b en 9.4.c

 • Document 9.4.a is een Allonge “corona-regelingen huurovereenkomst” aangaande de corona-situatie betreffende de huur van winkel- en bedrijfsruimte. In  deze Allonge vindt u de meest voorkomende regelingen die tussen verhuurder en huurder in de praktijk kunnen voorkomen. U kunt deze Allonge gebruiken als bijlage bij uw huurovereenkomst.
 • Document 9.4.b is de toelichting op de allonge.
 • Document 9.4.c is een Pandemie bepaling die kan worden gebruikt als aanvulling op de Algemene Huurvoorwaarden winkelruimte en Algemene Huurvoorwaarden overige bedrijfsruimte. De Pandemie bepaling regelt o.a. dat de pandemie en de gevolgen daarvan, zoals maatregelen van een binnenlandse of een buitenlandse overheid ter beteugeling van de pandemie, geen gebrek oplevert als bedoeld in artikel 7:204 lid 2 BW. 

Documenten 9.5.a., 9.5.b. en 9.5.c.

Deze documenten kunt u gebruiken ten behoeve van de spoedwet verlenging tijdelijke huurcontracten woonruimte.

 • Document 9.5.a. is Allonge model B, die kunt u gebruiken als u een overeenkomst met de huurder heeft bereikt over de verlenging van een huurperiode op basis van de tijdelijke huurovereenkomst model B van Vastgoed Belang op grond van de spoedwet
 • Document 9.5.b. is de toelichting op de Allonge
 • Document 9.5.c. is de kennisgevingsbrief die u stuurt bij een beëindiging van de huurovereenkomst model B met aanvullende informatie over de mogelijkheden van de spoedwet plus als bijlage de integrale wetteksten van de spoedwet. Het is op grond van de spoedwet verplicht om de mogelijkheden in de brief aan te geven. De spoedwet is verlengd tot 1 november 2020.


Documenten 9.6.a en 9.6.b

 • Document 9.6.a. is een Allonge coronaregelingen huurovereenkomst aangaande de coronasituatie betreffende de huur van woonruimte. In deze Allonge vindt u de meeste voorkomende regelingen die tussen verhuurder en huurder in de praktijk voorkomen. U kunt deze Allonge gebruiken als bijlage bij uw huurovereenkomst.
 • Document 9.6.b. is de toelichting op de Allonge.

 

9.1.a. Reactiebrief

exclusief voor leden

9.1.b. Vragenlijst huurbeoordeling winkel/bedrijf

exclusief voor leden

9.1.c. reactiebrief “verzoek financiële gegevens"

exclusief voor leden

9.2. Juridische Kader

met uitleg huurverplichting

exclusief voor leden

9.3. Allonge Huurovereenkomst

nadere afspraken over huurbetalingen

exclusief voor leden

9.4.a Allonge coronaregelingen

huurovereenkomst bedrijfsruimte

exclusief voor leden

9.4.b Toelichting allonge coronaregelingen

huurovereenkomst bedrijfsruimte

exclusief voor leden

9.4.c Pandemie bepaling

aanvulling op de Algemene Huurvoorwaarden en winkel- en overige bedrijfsruimte

exclusief voor leden

9.5.a Allonge Model B

verlenging tijdelijke huurovereenkomst ogv spoedwet

exclusief voor leden

9.5.b Toelichting bij Allonge Model B

exclusief voor leden

9.5.c. Kennisgevingsbrief

exclusief voor leden

9.6.a Model allonge coronaregelingen

huurovereenkomst woonruimte

exclusief voor leden

9.6.b Toelichting allonge coronaregelingen

huurovereenkomst woonruimte

exclusief voor leden

Suggesties, aanvullingen, onjuiste content, dode links? Mail de redactie.