Home » Webwinkel » Downloaden » Corona-gerelateerd

Corona-gerelateerd


Documenten 9.1.a, 9.1.b en 9.1.c, 9.2, 9.3

Deze documenten kunt u gebruiken voor verzoeken betreffende huurbetalingen voor de huur van woonruimte, winkel- en bedrijfsruimte.

  • Document 9.1.a. is een reactiebrief voor woonruimte en winkel- en bedrijfsruimte waarmee u de huurder aangaande een verzoek over de huurbetalingen vanwege de corona situatie kan berichten.
  • Document 9.1.b. is een vragenlijst voor aanvraag van een huurbeoordeling winkel- en bedrijfsruimte. U kunt deze vragenlijst optioneel bijvoegen bij document 1 a.
  • Document 9.1.c.  is een reactiebrief “verzoek om financiële gegevens” voor het geval de huurder geen financiële gegevens ter beschikking heeft gesteld, zoals in document 1a en 1b is verzocht.
  • Document 9.2. is een juridisch kader met uitleg over de huurverplichting.
  • Document 9.3. is  een Allonge voorbeeld die u kunt gebruiken indien u met de huurder tot een afspraak komt over de huurbetalingen.

Documenten 9.4 en 9.5

  • Document 9.4 is een Allonge “corona-regelingen huurovereenkomst” aangaande de corona-situatie betreffende de huur van winkel- en bedrijfsruimte. In  deze Allonge vindt u de meest voorkomende regelingen die tussen verhuurder en huurder in de praktijk kunnen voorkomen. U kunt deze Allonge gebruiken als bijlage bij uw huurovereenkomst.
  • Document 9.5 is de toelichting op de allonge.

 

Documenten 9.6., 9.7. en 9.8.

Deze documenten kunt u gebruiken ten behoeve van de spoedwet verlenging tijdelijke huurcontracten woonruimte.

  • Document 9.6. is Allonge model B, die kunt u gebruiken als u een overeenkomst met de huurder heeft bereikt over de verlenging van een huurperiode op basis van de tijdelijke huurovereenkomst model B van Vastgoed Belang op grond van de spoedwet
  • Document 9.7. is de toelichting op de Allonge
  • Document 9.8. is de kennisgevingsbrief die u stuurt bij een beëindiging van de huurovereenkomst model B met aanvullende informatie over de mogelijkheden van de spoedwet plus als bijlage de integrale wettekst van de spoedwet. Het is op grond van de spoedwet verplicht om de mogelijkheden in de brief aan te geven.


9.1.a. Reactiebrief

exclusief voor leden

9.1.b. Vragenlijst huurbeoordeling (winkel/bedrijf

exclusief voor leden

9.1.c. reactiebrief “verzoek financiële gegevens"

exclusief voor leden

9.2. Juridische Kader

exclusief voor leden

9.3. Allonge Huurovereenkomst

exclusief voor leden

9.4 Allonge coronaregelingen huurovereenkomst

exclusief voor leden

9.5 Toelichting allonge coronaregelingen

huurovereenkomst

exclusief voor leden

9.6. Allonge Model B

Kopen voor €0.00 of gratis voor leden.

9.7. Toelichting bij Allonge Model B

Kopen voor €0.00 of gratis voor leden.

9.8. Kennisgevingsbrief

Kopen voor €0.00 of gratis voor leden.

Suggesties, aanvullingen, onjuiste content, dode links? Mail de redactie.