Home » Downloaden & Bestellen » Downloaden » Corona-gerelateerd

Corona-gerelateerd


Documenten 9.1 t/m 9.4
Deze documenten kunt u gebruiken voor verzoeken betreffende huurbetalingen voor de huur van woonruimte, winkel- en bedrijfsruimte.

Documenten 9.5 t/m 9.6: Deze documenten kunt u gebruiken ten behoeve van de spoedwet verlenging tijdelijke huurcontracten woonruimte.

9.1.a. Reactiebrief

9.1.a. is een reactiebrief voor woonruimte en winkel- en bedrijfsruimte waarmee u de huurder aangaande een verzoek over de huurbetalingen vanwege de corona situatie kan berichten.

exclusief voor leden

9.1.b. Vragenlijst huurbeoordeling winkel/bedrijf

9.1.b. is een vragenlijst voor aanvraag van een huurbeoordeling winkel- en bedrijfsruimte. U kunt deze vragenlijst optioneel bijvoegen bij document 1 a.

exclusief voor leden

9.1.c. reactiebrief “verzoek financiële gegevens"

9.1.c.  is een reactiebrief “verzoek om financiële gegevens” voor het geval de huurder geen financiële gegevens ter beschikking heeft gesteld, zoals in document 1a en 1b is verzocht.

exclusief voor leden

9.1.d. Reactiebrief voor winkel- en bedrijfsruimte

9.1.d. is een reactiebrief voor winkel- en bedrijfsruimte waarmee u de huurder aangaande een tweede verzoek over de huurbetalingen vanwege de corona-situatie kan berichten en waarbij u al met de huurder in het voorjaar een betalingsafspraak heeft gemaakt maar dat de eerste betalingsafspraak nog niet is aangevangen of nog niet is afgelopen.  

exclusief voor leden

9.1.e. Reactiebrief voor winkel- en bedrijfsruimte

9.1.e. is een reactiebrief voor winkel- en bedrijfsruimte waarmee u de huurder aangaande een tweede verzoek over de huurbetalingen vanwege de corona-situatie kan berichten en waarbij u al met de huurder in het voorjaar een betalingsafspraak heeft gemaakt maar dat de eerste betalingsafspraak nog niet is aangevangen of nog niet is afgelopen en dat u aangeeft dat u geen financiële mogelijkheden heeft om aan dit tweede verzoek gehoor te geven.

exclusief voor leden

9.2.a. Juridisch Kader

9.2.a. is een juridisch kader met uitleg over de huurverplichting.

exclusief voor leden

9.2.b. Corona-richtlijn bedrijfsruimte

9.2.b. is een corona-richtlijn bedrijfsruimte, hoe om te gaan met een huuropschorting- of huurkortingverzoek van de huurder.

exclusief voor leden

9.3. Allonge Huurovereenkomst

9.3. is een Allonge voorbeeld die u kunt gebruiken indien u met de huurder tot een afspraak komt over de huurbetalingen.

exclusief voor leden

9.4.a Allonge coronaregelingen

9.4.a is een Allonge “corona-regelingen huurovereenkomst” aangaande de corona-situatie betreffende de huur van winkel- en bedrijfsruimte. In  deze Allonge vindt u de meest voorkomende regelingen die tussen verhuurder en huurder in de praktijk kunnen voorkomen. U kunt deze Allonge gebruiken als bijlage bij uw huurovereenkomst.

exclusief voor leden

9.4.b Toelichting allonge coronaregelingen

9.4.b is de toelichting op de allonge.

exclusief voor leden

9.4.c Pandemie bepaling

9.4.c is een Pandemie bepaling die kan worden gebruikt als aanvulling op de Algemene Huurvoorwaarden winkelruimte en Algemene Huurvoorwaarden overige bedrijfsruimte. De Pandemie bepaling regelt o.a. dat de pandemie en de gevolgen daarvan, zoals maatregelen van een binnenlandse of een buitenlandse overheid ter beteugeling van de pandemie, geen gebrek oplevert als bedoeld in artikel 7:204 lid 2 BW. 

exclusief voor leden

9.5.a Allonge Model B

9.5.a. is Allonge model B, die kunt u gebruiken als u een overeenkomst met de huurder heeft bereikt over de verlenging van een huurperiode op basis van de tijdelijke huurovereenkomst model B van Vastgoed Belang op grond van de spoedwet.

exclusief voor leden

9.5.b Toelichting bij Allonge Model B

9.5.b. is de toelichting op de Allonge.

exclusief voor leden

9.5.c. Kennisgevingsbrief

9.5.c. is de kennisgevingsbrief die u stuurt bij een beëindiging van de huurovereenkomst model B met aanvullende informatie over de mogelijkheden van de spoedwet plus als bijlage de integrale wetteksten van de spoedwet. Het is op grond van de spoedwet verplicht om de mogelijkheden in de brief aan te geven. De spoedwet is verlengd tot 1 november 2020.

exclusief voor leden

9.6.a Model allonge coronaregelingen

9.6.a. is een Allonge coronaregelingen huurovereenkomst aangaande de coronasituatie betreffende de huur van woonruimte. In deze Allonge vindt u de meeste voorkomende regelingen die tussen verhuurder en huurder in de praktijk voorkomen. U kunt deze Allonge gebruiken als bijlage bij uw huurovereenkomst.

exclusief voor leden

9.6.b Toelichting allonge coronaregelingen

9.6.b. is de toelichting op de Allonge.

exclusief voor leden

Suggesties, aanvullingen, onjuiste content, dode links? Mail de redactie.