Home » Webwinkel » Aanvraagformulieren » Stichting weerstandsfonds

Stichting weerstandsfonds

Bescherming bij huurachterstand? Meld u aan voor het Weerstandsfonds! Lees hier meer of meld u direct aan!

Aanmeldformulier Weerstandsfonds

 

NB. Uitsluitend leden van de Vereniging Vastgoed Belang zijn deelnemer van de Stichting Weerstandsfonds van Vastgoed Belang, indien zij hun verhuurde of voor verhuring bestemde registergoederen bij de stichting hebben ingeschreven, en zij de jaarlijkse bijdrage van € 19,50,- per verhuurd gedeelte van het ingeschreven registergoed hebben voldaan, of een gedeelte hiervan als zij niet op 1 januari van een jaar deelnemer worden, en dit doen voor al hun verhuurde of voor verhuring bestemde registergoederen.

Jaarlijks wordt door het Bestuur van de Stichting Weerstandsfonds de bijdrage per registergoed vastgesteld.