Home » Producten en diensten » Netwerkpartners » Verzekeringen » Opstal - en glasverzekeringen

Opstal - en glasverzekeringen

Premies opstal - en glasverzekeringen 

Bij de onderstaande premies gaan we uit van bouwaard: steen / hard.

Categorie 1

Hieronder vallen:

  • een woning van een lid van Vastgoed Belang
  • woningen (waaronder appartementen) bestemd voor verhuur

Premies

Opstal
0,35 promille x de herbouwwaarde

Glas
0,10 promille x de herbouwwaarde

Aansprakelijkheid huiseigenaar
0,057 promille x de herbouwwaarde

N.B. Voor grote appartementencomplexen geldt wellicht een lager
tarief.

Dekking
Uitgebreide voorwaarden

Eigen risico
Storm eigen risico zijnde 2 ‰ van de herbouwwaarde met een minimum van € 250,- en een maximum van € 500,- per gebeurtenis.

Categorie 2

Hieronder vallen:

  • woningen met een laag risico (winkelpanden/kantoren)
  • appartementengebouwen met een laag risico (winkelpanden/kantoren)

Premies

Opstal
0,40 - 0.60 promille x de herbouwwaarde

Glas
premie na offerte

Aansprakelijkheid huiseigenaar
0,057 promille x de herbouwwaarde.

Dekking
Uitgebreide voorwaarden

Eigen risico
Er is een standaard eigen risico, uitgaande van laag risico winkelpanden/kantoren, van toepassing van € 500,-.

Alleen in geval van stormschade geldt voor de woningen een eigen risico zijnde 2 ‰ van de herbouwwaarde met een minimum van € 250,- en een maximum van € 500,- per gebeurtenis.

N.B. Door Steengoed Assurantie Advies wordt maatwerk geleverd. Dit houdt in, dat bij grotere portefeuilles of complexere
risico's tijdens een persoonlijk gesprek wordt geïnventariseerd waar de exacte behoeftes liggen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid een hoger eigen risico vast te stellen met daarbij een reductie op de premie.

Categorie 3

Hieronder vallen woningen met bestemming kamerverhuur

Premies

Opstal
1,25 promille x de herbouwwaarde

Glas
premie na offerte

Aansprakelijkheid huiseigenaar
0.057 promille x de herbouwwaarde

Dekking

Uitgebreide voorwaarden

Eigen risico

  • Er is een standaard eigen risico van toepassing van € 500,-.
  • Alleen in geval van stormschade geldt een eigen risico zijnde 2 ‰ van de herbouwwaarde met een minimum van € 250,- en een maximum van € 500,- per gebeurtenis.

Aanvullende voorwaarden
Verzekerde garandeert, dat de elektrische installatie, voor zover hij daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld, voldoet aan de voor die installatie geldende NEN of NEN-EN normering en overeenkomstig die normering wordt beheerd en periodiek gecontroleerd.