Home » Producten en diensten » Netwerkpartners » Bouwkundige » Product omschrijvingen

Product omschrijvingen

Telefonische helpdesk

Leden van de Vereniging Vastgoed Belang kunnen gratis telefonisch een eenvoudig te beantwoorden korte losse bouwkundige vraag stellen. Een eenvoudige losse vraag kan over het algemeen binnen een kwartier worden beantwoord. Beantwoording van een vraag met een langere bewerkingstijd is niet gratis. In dat geval wijst de bouwkundige op de mogelijkheid van een betaald advies.

Schriftelijk advies

Leden van de Vereniging Vastgoed Belang kunnen gebruik maken van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een schriftelijk bouwkundig advies tegen een gereduceerd uurtarief. Een verzoek van een lid van de Vereniging Vastgoed Belang, tot schriftelijk advies kan zowel per brief als per e-mail worden gedaan. De netwerkpartner zal de aanvrager van het advies een opdrachtbevestiging toesturen.

Mondeling advies

Leden van de Vereniging Vastgoed Belang kunnen gebruik maken van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een mondeling bouwkundig advies (vallend buiten het kader van a.) tegen een gereduceerd uurtarief. Een verzoek van een lid van de Vereniging Vastgoed Belang, tot schriftelijk advies kan zowel per brief als per e-mail worden gedaan. De netwerkpartner zal de aanvrager van het advies een opdrachtbevestiging toesturen.

Keuringen

Oplevering/mutatie/bouwkundig woningruimte. Het uitvoeren van een inspectie van de woning ter plaatse. Zo nodig maken van foto’s van de gebreken aan in- en exterieur en de installaties van de woonruimte. Maken van een rapportage van de huidige situatie van de woonruimte. Indien gewenst maken van een raming/ begroting van de bouwkundige kosten. Het indien gewenst mondeling toelichten van de rapportage aan de opdrachtgever.

Basis aankoop

Overleg met de opdrachtgever. Het uitvoeren van een bouwkundige opname van de woning ter plaatse op basis van een visuele inspectie van de redelijkerwijs bereikbare (zichtbare) ruimten of onderdelen. Zo nodig maken van foto’s van de gebreken aan in- en exterieur en de installaties van de woonruimte. Maken van een rapportage van de huidige situatie van de woonruimte met een opsomming van de gebreken. Er wordt géén kostenraming voor herstel of vervanging opgenomen.

Oplevering/bouwkundige keuring utiliteitsgebouw

Het uitvoeren van een inspectie van het utiliteitsgebouw ter plaatse. Zo nodig maken van foto’s van de gebreken aan in- en exterieur en de installaties van het utiliteitsgebouw. Maken van een rapportage van de huidige situatie van het utiliteitsgebouw. Indien gewenst maken van een raming/ begroting van de bouwkundige kosten. Het indien gewenst mondeling toelichten van de rapportage aan de opdrachtgever.

Bouwkundig splitsingsadvies

Overleg met de opdrachtgever over de regelgeving van de Gemeente bij splitsen. Het ter plaatste inspecteren van het gehele pand en de aanwezige woningen. Zonodig maken van foto’s van de gevels, daken en installaties van het pand. Maken van een rapportage van de huidige onderhoudssituatie. Opstelling van de uit te voeren bouwkundige werkzaamheden voor het verkrijgen van een splitsingsvergunning. Het indien gewenst maken van een raming/ begroting van de bouwkundige kosten. Het indien gewenst mondeling toelichten van de rapportage aan de opdrachtgever.

Meerjaren onderhoudsplan en inspectie

Visuele opname/inspectie van het gebouw. Rapportage van de bouwkundige en installatieonderdelen aangevuld met relevant fotomateriaal en raming/begroting van de onderhoudskosten in het kader van de onderhoudsprognose. Aanlevering van MOP in O-Prognose voor de komende (10) 15 jaar overeenkomstig NEN 2767

Uitgangspunten:

  • Een aanwezig contactpersoon regelt en assisteert bij het benaderen van het object, dak, technische ruimten en/of  enkele woningen.
  • De relevante gegevens van het object worden ter beschikking gesteld (zoals splitsingstekening en akte bij een VvE), bouwkundige tekeningen, gegevens van installaties, eventuele lopende  onderhoudscontracten ed.

Bouw- en/of projectbegeleiding

Beoordeling bouwkundige en installatietechnische offertes

Woningwaardering

Voor zowel zelfstandige of onzelfstandige woonruimte wordt de waardering opgesteld overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke kaders en de richtlijnen van de huurcommissie. Voor het maken van de puntentelling van zelfstandige woonruimte maakt de netwerkpartner gebruikt van de online beschikbare puntentellingmodule van de vereniging Vastgoed Belang. Voor het maken van de puntentelling voor onzelfstandige woonruimte is de netwerkpartner vrij in de keuze. Indien gewenst het mondeling toelichten van de rapportage aan de opdrachtgever.

Woningwaardering onzelfstandige woonruimte.

Het uitvoeren van een opname van de woning ter plaatse, deze inmeten en beoordelen. Het opstellen van een puntentellingrapportage woningwaardering. Vanuit deze bevindingen maken van een rapportage. Indien gewenst het mondeling toelichten van de rapportage aan de opdrachtgever.