Home » Netwerkpartners » Netwerkpartners » Steengoed Assurantie Advies

Steengoed Assurantie Advies

Steengoed Assurantie Advies

Steengoed Assurantie Advies BV is een jonge, zelfstandig opererende tussenpersoon. Uw contactpersoon is Han Koole.

Voordelen

De voordelen van Steengoed Assurantie Advies BV zijn: 

  • een lage premie
  • uitgebreide condities
  • uitstekende dekkingsvoorwaarden
  • korte communicatielijnen
  • snelle opmaak van de polis
  • accurate en snelle afhandeling van schade

Voorop staat het belang van de relatie met u!

Advies nodig?

Voor leden van de vereniging houdt Han Koole iedere dinsdagmiddag een inloopspreekuur op het kantoor van Vastgoed Belang te Amsterdam. Maakt u wel een afspraak. Vergeet u niet uw bestaande polissen, eventuele correspondentie en andere belangrijke documenten mee te nemen?

Wat hebt u minimaal nodig aan verzekeringen?

Een belegger in vastgoed heeft minimaal een (uitgebreide) opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering nodig voor zijn kostbare bezit. Kijkt u na, of u op dit gebied alles wel goed op orde hebt en of u nog voldoende verzekerd bent.
Vastgoed Belang heeft speciaal voor u voordeel bedongen bij Steengoed Assurantie Advies.


In juni verzonden naar de leden van Vastgoed Belang:

Geacht Vastgoed Belang lid,

De komende weken zijn wellicht een goed moment om uw bestaande vastgoed verzekeringen weer eens tegen het licht te houden. Juist in deze tijd van kostenbesparing kunt u wellicht met het oversluiten van uw verzekeringen een hoop geld besparen. Ook zakelijke verzekeringen vallen nu onder een nieuw opzeggingsregime. Ik verwijs u graag naar de website van het verbond van verzekeraars. www.allesoververzekeren.nl.  Onder het kopje thema’s : afsluiten, verlengen en opzeggen zakelijke schade en inkomensverzekeringen, leest u daar meer over.

In principe zijn nu alle verzekeringscontracten per contractvervaldatum opzegbaar met een opzegtermijn van twee maanden. Polissen welke onder het nieuwe regime vallen kennen een opzegtermijn van 1 maand.

Vraagt u bij getoonde interesse bij Steengoed Assurantie Advies B.V. een vrijblijvende offerte aan.  U zult  spoedig zien welke besparingen u kunt realiseren met behoud van bestaande of zelfs betere condities.

Mocht u nog geen relatie met Steengoed Assurantie Advies B.V. hebben, hopen wij u op korte termijn als relatie te mogen begroeten.

Adresgegevens

Steengoed Assurantie Advies BV
t.a.v. de heer J.A.D. Koole

Haaksbergweg 75

1101 BR Amsterdam 

Overige contactgegevens

Telefoon: 020 - 346 31 29 of 06 - 53 62 37 82
Fax: 020 - 346 31 10
E-mailadres hko@vastgoedbelang.nl