Home » Netwerkpartners » Netwerkpartners » Geerlings & Hofstede

Geerlings & Hofstede

 

Over Geerlings & Hofstede

Bij Geerlings & Hofstede draait het niet alleen om resultaat. Mensen zijn immers geen dossiers. In onze rol van gerechtsdeurwaarders en incassospecialisten drukken we een flinke stempel op persoonlijk levens. Want schulden dienen te worden betaald, en afspraken moeten worden nagekomen. Maar we zijn niet star. We luisteren, laten mensen in hun waarde, en komen zo met net iets meer geduld tot betere scores. Vandaar dat wij zeggen: meer aandacht, meer resultaat.

Die extra aandacht geven we ook in bredere zin. We zijn ons, als cruciale schakel in het functioneren van de rechtsstaat, bewust van onze verantwoordelijke maatschappelijke positie. We hebben een voorbeeldfunctie. Elektrisch rijden, afval scheiden, recycling, digitale opslag van documenten, ketenpartners die zich mvo-bewuster opstellen: stapsgewijs leveren we geregeld nieuwe bijdragen voor een meer duurzame maatschappij.

GH2