Home » Producten, diensten & Netwerkpartners » Algemeen » Kick-off nieuwe sectie

Kick-off sectie “ondernemende beleggers”.

De kick-off bijeenkomst op 26 november was een groot succes. Met 65 aanwezigen bleek de animo voor de nieuwe sectie groot. Er is daarom besloten tot het organiseren van een vervolgbijeenkomst begin 2016. Deze bijeenkomst is exclusief toegankelijk voor beleggers die aan het profiel voldoen en een 'groot' lidmaatschap hebben bij Vastgoed Belang.

Was u op 26 november niet aanwezig, maar bent u wel geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@vastgoedbelang.nl

Hieronder staan de presentaties die zijn gegeven:

G4 Agenda stad dhr. Aldo Dorsman
Investeringskansen in de G4 Mw. Sandra Sijbers
Particuliere investeringskansen in de verstedelijking dhr. J. Kamminga
Platform 31 dhr. Frank. Wassenberg

Over de nieuwe sectie:

Vastgoed Belang is al circa 120 jaar dé vereniging waar particuliere vastgoedbeleggers samen komen. De branchevereniging kent leden van alle pluimage, van klein tot heel groot. Tussen deze uitersten bevindt zich een categorie beleggers, die zich laat typeren als 'ondernemende beleggers'.

Dit zijn middelgrote, semiprofessionele beleggers die actief zoeken naar investeringskansen in de stedelijke vernieuwing, in- en verkoop, transformatie en nieuwe projecten. Ze zijn bovengemiddeld betrokken als vastgoedbelegger c.q. vastgoedondernemer/investeerder en zijn actief op alle segmenten van de vastgoedmarkt. Exclusief voor dit type belegger roept Vastgoed Belang een nieuwe sectie in het leven.

 Oprichting sectie “ondernemende beleggers”

“De maatschappelijke investeringsbehoeften in de verstedelijkte omgeving, worden niet meer enkel ingevuld door de traditionele partijen”, verduidelijken Louis Kagenaar en Peter Hagedoorn, initiatiefnemers voor de nieuwe sectie en al jarenlang lid van Vastgoed Belang. “Voor semiprofessionele particuliere beleggers liggen hier kansen – maar deze zijn veelal niet individueel te behappen - in een groter verband wel. De individuele investeringskansen kunnen gezamenlijk met die van anderen worden vergroot door samen te werken. Dit is een geheel nieuwe situatie voor deze groep van particuliere beleggers, waar Vastgoed Belang een prima platform voor vormt”.

“De visie is dat de nieuwe sectie het voor particuliere beleggers mogelijk maakt al dan niet in een groter verband te participeren in verstedelijkingsopgaven waarin nieuwe beleggingen zullen worden gerealiseerd. Deze concrete belegginsprojecten komen enkel tot stand indien gelijkgestemde particuliere beleggers het leuk vinden om:

  •  kennis en ervaringen te delen;
  • nieuwe contacten aan te gaan en bestaande uit te wisselen;
  • mogelijkheden tot gezamenlijke financiering / fondsvorming te verkennen”.