Home » Producten, diensten & Netwerkpartners » Ons aanbod » Gedragscode splitsen

Gedragscode splitsen

Gedragscode splitsen in Amsterdam

De Gedragscode beschrijft hoe de omgang van de verhuurder / eigenaar met de huurders van zelfstandige woningen bij het splitsen van woongebouwen in appartementsrechten dient te verlopen.

Deze Gedragscode is opgesteld door vereniging Vastgoed Belang, maar wel een resultaat van gezamenlijk overleg tussen de gemeente Amsterdam, de Huurdersvereniging Amsterdam, de Makelaarsvereniging Amsterdam en de Vereniging Vastgoed Belang.

Verklaring van deelname

Eén van de indieningvereisten voor de vergunningsaanvraag van een splitsingsvergunning is dat u vanaf 1 april 2009 een verklaring van deelname aan de gedragscode splitsen moet overleggen bij de gemeente. 

Door ondertekening van deze verklaring  conformeert u zich aan de gedragscode splitsen en onderwerpt u zich aan de uitspraken van de Geschillencommissie Gedragscode splitsen.

Vastgoed Belang registreert u als deelnemer

U wordt deelnemer door ondertekening van de verklaring van deelneming ten kantore van Vastgoed Belang.
U dient hiervoor telefonisch een registratieafspraak te maken.

Op de volgende dagen en tijdstippen kunt u de afspraak plannen:
Maandag, dinsdag en woensdag: vanaf 09.30–11.30 uur en vanaf 14.00–16.00 uur
Donderdag:  vanaf 14.00–16.00 uur

Telefoonnummer: 020-3463123

Benodigde gegevens

Voor registratie dient u de volgende stukken te overleggen;

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • bij rechtspersonen, een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);
  • Bij machtiging, een origineel van de machtiging van de persoon welke bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven alsmede een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.

Kosten

De kosten bedragen € 35, - en dienen per pin te worden voldaan ten kantore van Vastgoed Belang waarna u een kwitantie ontvangt.

Bijbehorende artikelen

Aankondiging aan huurder van voornemen tot splitsen

Artikel over de gedragscode splitsen

Gedragscode over de omgang van eigenaren-verhuurders met huurders van een zelfstandige woning bij het splitsen van woongebouwen in appartementsrechten

Regionale huisvestingsverordening

Werkovereenkomst


Voor meer informatie over splitsen kunt u onderstaande link bekijken:

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/informatie/splitsen/