Home » Politieke Lobby » Wonen » Visie

Visie

Vastgoed Belang pleit voor grootschalige liberalisering van de particuliere woningmarkt. Weinig landen in de wereld kennen een zo gereguleerde huurwoningmarkt als Nederland. Vanwege deze regulering en de dominante positie van woningcorporaties, is het investeringsklimaat voor particuliere beleggers verre van optimaal.

Belang particuliere investeringen

Vanwege het grote positieve effect op de woningmarkt van méér particuliere investeringen is het noodzakelijk stappen te nemen richting een aantrekkelijk investeringsklimaat voor particuliere beleggers, zonder oneerlijke concurrentie van sociale verhuurders. Daar heeft iedereen baat bij.

Hoe dat precies bereikt kan worden en wat de voordelen zijn leest u in de
Visie Vastgoed Belang op de huurwoningmarkt