Home » Politiek & Actualiteit » Wonen » Visie

Visie

Weinig landen in de wereld kennen een zo strikt gereguleerde woningmarkt als Nederland. Daarom pleit Vastgoed Belang voor grootschalige liberalisering van de particuliere woningmarkt.

Het investeringsklimaat is namelijk vanwege de regulering en de dominante positie van woningcorporaties verre van optimaal.

Belang particuliere investeringen

Vanwege het grote positieve effect op de woningmarkt van méér particuliere investeringen is het noodzakelijk stappen te nemen richting een aantrekkelijk investeringsklimaat voor particuliere beleggers, zonder oneerlijke concurrentie van corporaties.

Hoe dat bereikt kan worden leest in de Visie Vastgoed Belang op de huurwoningmarkt