Home » Politieke Lobby » Wonen » Persberichten » Sociaal huurakkoord gaat boekje te buiten

Sociaal huurakkoord gaat boekje te buiten

04 juni 2015

Particuliere verhuurders hebben forse kritiek op het sociaal huurakkoord dat corporaties en huurdersvereniging Woonbond met elkaar hebben gesloten. In het sociaal huurakkoord maken de twee partijen afspraken over de matiging van de huurstijging voor sociale huurwoningen (corporatiewoningen met een huur < €710,68). Woonbond en brancheorganisatie van corporaties Aedes vinden dat ook particuliere verhuurders daartoe moeten worden verplicht. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders Vastgoed Belang wist echter van niets.  Dat komt Woonbond en Aedes op zware kritiek te staan. 

Corporaties verhoogden de afgelopen jaren de huren met een hoger percentage dan particuliere verhuurders. Ook ontvangen particuliere verhuurders geen staatssteun en subsidies. Toch geldt de verhuurderheffing evengoed voor particuliere als voor sociale verhuurders. Particuliere verhuurders kunnen een deel van de verhuurderheffing terugverdienen uit de extra huurverhogingen die daar tegen over staan, maar moeten in de periode 2013-2017 € 300 miljoen bij passen uit eigen zak. De Vereniging Vastgoed Belang vindt het voorstel om dezelfde huurmatiging voor particuliere verhuurders in te voeren daarom onbespreekbaar. 

Co Koning, directeur Vastgoed Belang: “Particuliere verhuurders hebben geen maatschappelijke taak en bezitten geen sociale huurwoningen. Op zich klinkt matiging van de extra huurverhoging natuurlijk niet onsympathiek. Het leidt voor het Rijk ook direct tot een forse daling van de uitgaven voor de Huurtoeslag. Dat zou moeten leiden tot onmiddellijke afschaffing van de verhuurderheffing. Maar daarvan is in het plan van Aedes en de Woonbond pas vanaf 2018 sprake.Dat particuliere verhuurders de komende jaren op macroniveau 1,75% van hun extra huurinkomsten moeten inleveren is daarom los van alle realiteitszin.”

Vastgoed Belang pleit al lange tijd voor een duidelijke knip tussen de sociale en particuliere huursector. De vereniging wil de verhuurderheffing, de huurtoeslag en het puntenstelsel afgeschaft zien, te beginnen bij de particuliere sector, zodat eindelijk een vrije huurmarkt ontstaat zoals in het buitenland heel gebruikelijk is.