Home » Politieke Lobby » Wonen » Persberichten » Grote financiele schade particulieren vastgoedeigenaren dreigt bij verkoop Propertize

Grote financiele schade particulieren vastgoedeigenaren dreigt bij verkoop Propertize

22 oktober 2015

Grote financiële schade particuliere vastgoedeigenaren dreigt bij verkoop Propertize

Na de nationalisatie van SNS REAAL begin 2013 is de vastgoedtak van de bank - verzekeraar afgesplitst en ondergebracht in de NL Financial Investments. Nu de marktomstandigheden zijn verbeterd wil minister Dijsselbloem de vastgoedportefeuille in zijn totaliteit verkopen. Particuliere vastgoedeigenaren met lopende leningen bij Propertize vrezen voor de gevolgen en dringen aan op uitstel.  

Gevolgen vastgoedeigenaren

Na de nationalisatie werd Property Finance omgedoopt naar Propertize. Momenteel heeft Propertize zo’n 4.8 mrd. aan leningen uitstaan waarvan 1.2 mrd. aan goede leningen. Minister Dijsselbloem wil de verkoop daarvan begin 2016 afronden. Om de opbrengst van de verkoop te optimaliseren verkoopt de minister het pakket als geheel. De koper – mogelijk een durfinvesteerder of buitenlandse bank – zal op korte termijn winsten willen binnenhalen door verkoop van het onderliggende vastgoed.

Ook vastgoedeigenaren die keurig aan hun rente- en aflossingsverplichtingen voldoen worden daarvan de dupe, zo is de verwachting. Na afloop van de rentetermijn wordt de Loan to Value omhoog bijgesteld en zal de eigenaar geld bij moeten storten. Is dat geld er niet, dan volgt executoriale verkoop met een discount van 40%-60%. Ook grote, gezonde vastgoedmaatschappijen dreigen dan fikse financiële schade te leiden of zelfs onderuit te gaan, terwijl zij nu positieve rendementen behalen.

Co Koning, directeur Vastgoed Belang: “En dat is heel wrang. De kosten voor het verminderen van staatsgaranties waar minister Dijsselbloem op uit is, worden zo afgewenteld op particuliere eigenaren. Propertize leed in 2014 bovendien een nettoverlies van € 49 mln. Dat is een flinke verbetering van € 774 mln. ten opzichte van 2013. Propertize begint dus langzaamaan uit te zieken en de markt trekt aan. Door geduld te betrachten wordt onnodige financiële schade voor particuliere vastgoedeigenaren voorkomen. De winsten die bij verkoop van het pakket nu aan een koper worden weggegeven zouden op termijn zelfs de Staat ten goede kunnen komen.”

Maatschappelijk belang

De Staat heeft tevens een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De economische schade en de financiële gevolgen van faillissementen, die kunnen volgen op de verkoop van Propertize op korte termijn, zullen deels ook de Staat raken. Voor de potentiele koper van het pakket geldt dat niet. Deze ontwrichtende werking moet worden meegewogen. Daarnaast zijn er nu al

zeer weinig vastgoedfinanciers op de Nederlandse markt. Als Propertize permanent weg valt, blijven er slechts vier over.

Koning: “Dat betekent minder concurrentie en te hoge rentes. Daar is de klant de dupe van en daarmee de Nederlandse vastgoedsector, die het al zwaar genoeg heeft.”

Uitstellen verkoop

Daarom zou de verkoop volgens Vereniging Vastgoed Belang moeten worden uitgesteld. Met een aantrekkende markt zal het negatieve effect van een verkoop op termijn grotendeels gecompenseerd worden en zou het zelfs kunnen lonen de oorspronkelijke activiteiten van Propertize voort te zetten, inclusief het verstrekken van nieuwe leningen.