Home » Politiek & Actualiteit » Wonen » Dossiers A-Z » WWS zelfstandige woonruimte

WWS zelfstandige woonruimte

Per 1 oktober 2015 gaat het nieuwe woningwaarderingsstelsel (WWS) in. De vereniging Vastgoed Belang is tijdens de ontwikkeling van het nieuwe WWS uitvoerig geconsulteerd bij de uitwerking daarvan. Gaandeweg heeft dat geleid tot het schrappen van varianten, die voor particuliere verhuurders absoluut onacceptabel zouden zijn geweest. 

Het nieuwe stelsel vervangt de punten voor woningtype, de woonomgeving, schaarstepunten (Donnerpunten) en de aftrekpunten voor hinderlijke situaties, door punten afgeleid van de WOZ-waarde.

NB. In Steengoed 3 van september 2015 zijn enkele rekenvoorbeelden gegeven. De correcte rekenvoorbeelden vindt u hier.

WOZ-element in WWS

De WOZ-waarde bepaalt voor ca. 25% het nieuwe puntentotaal. De helft van het nieuwe component wordt bepaald door de WOZ‐waarde vermeld op de meest recente beschikking van de gemeente. De andere helft door de WOZ‐waarde per vierkante meter (gezamenlijk oppervlak van vertrekken en overige ruimten volgens de puntentelling). Het verschil in huurruimte wordt op macroniveau gecompenseerd door een correctie op de puntprijs. Het percentage van die correctie is nog niet bekend.

Hogere maximale huurprijs

Enkele gebieden zullen als gevolg van het nieuwe stelsel gemiddeld een hogere maximale huur mogen vragen. De uitkomsten voor andere gebieden baren echter zorgen. Het Stadsgewest Amersfoort, de Bestuursregio Utrecht, Holland Rijnland (Bollenstreek) en het gebied van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven verliezen (in alle varianten) huurruimte. 

Vastgoed Belang wil voor deze regio's een regeling treffen waarbij huurprijsverlaging en terugvallen vanuit de geliberaliseerde naar de gereguleerde sector wordt voorkomen. Dat laatste heeft ook betrekking op de hoogte van de verhuurderbelasting.

Inzet Vastgoed Belang

Vastgoed Belang blijft inzetten op het volledig afschaffen van het WWS voor de particuliere sector. Immers: in het grootste deel van Nederland kan de maximale huurprijs, die gevraagd mag worden op grond van het WWS, door marktomstandigheden niet gerealiseerd worden.

De markt bepaalt wat de maximaal geaccepteerde huurprijs is. Het WWS heeft daar geen enkele toegevoegde waarde meer en kan daar per direct worden afgeschaft.

In gebieden waar nog sprake is van een vraagoverschot, kan gekozen worden voor een overgangstermijn van vijf tot zeven jaar. Het is een fundamentele voorwaarde die investeren in huurwoningen weer aantrekkelijk kan maken.

Zoals gesteld, streven de vereniging Vastgoed Belang en het Platform professioneel vastgoed naar een volledige en permanente liberalisering van de particuliere huurwoningmarkt.