Home » Politiek & Actualiteit » Wonen » Dossiers A-Z » WWS Onzelfstandige woonruimte

WWS Onzelfstandige woonruimte

Eind 2013 heeft Vastgoed Belang een poging gedaan om met andere belanghebbenden afspraken te maken over een aanpassing van het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor onzelfstandige woonruimte (vaak: kamers). Het huidige WWS is veel te beperkt en leidt tot onrealistische huurprijzen. De locatie, kwaliteit en duurzaamheid van een onzelfstandige woonruimte moeten bijvoorbeeld meer mee gaan tellen voor de huurprijs.

Aanpassing WWS

Vastgoed Belang is voornemens om met een voorstel tot aanpassing van het WWS te komen en betrekt daar ook de andere belanghebbenden bij. Minister Blok (Wonen) heeft aangegeven hier serieus naar te willen kijken. Doel is een eerlijk stelsel dat aansluit bij de gewenstheid van een onzelfstandige woonruimte.

"Investeren moet renderen"

Uitgangspunt is dat "investeren moet renderen". Op die manier komen investeringen los op basis van de vraag in de markt. Daar is iedereen bij gebaat: zowel verhuurder als huurder.