Home » Politiek & Actualiteit » Wonen » Dossiers A-Z » Oneigenlijke concurrentie

Oneigenlijke concurrentie

Corporaties worden middels de novelle op de Herzieningswet gedwongen zich terug te trekken naar het sociale segment van de woningmarkt. Dat brengt een gelijk speelveld dichterbij. 

Sociale en commerciële activiteiten

Minder blij zijn we, dat woningcorporaties geen harde scheiding hoeven aan te brengen tussen sociale en commerciële activiteiten. Voor corporaties blijft het op die manier mogelijk dure huurwoningen flink onder hun werkelijke prijs te mogen aanbieden. Particuliere verhuurders ondervinden daardoor zelfs in het sociale segment oneerlijke concurrentie.

Verkoop corporatiebezit

Verder maakt de vereniging zich samen met het Platform grote zorgen over de massale verkoop van corporatiebezit aan buitenlandse beleggers. Die zullen de verhuurderheffing in de koopprijs incalculeren. Dat leidt lokaal direct tot een prijsval van omliggende koop‐ en huurwoningen van andere aanbieders van woningen.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen zo nodig met steun van andere stakeholders bij de politiek aan de bel trekken, zodra deze verschijnselen zich dreigen aan te dienen.