Home » Politiek & Actualiteit » Wonen » Dossiers A-Z » Liberalisering van de huurwoningmarkt

Liberalisering van de huurwoningmarkt

Het kabinet Rutte II heeft de eerste voorzichtige stapjes in de richting van een geliberaliseerde huurwoningmarkt gezet.
Op een rijtje:

  • De liberalisatiegrens wordt met ingang van 2016 bevroren tot en met 2018.
  • Het totaal aantal punten, dat nodig is voor liberalisatie, zal daardoor stapsgewijs dalen omdat de puntprijs wel jaarlijks wordt geïndexeerd.
  • Een groter deel van de particuliere huurwoningvoorraad kan daardoor bij mutatie geliberaliseerd worden verhuurd.
  • Het aantal woningen waarvoor verhuurderheffing betaald moet worden neemt af, door verschuiving naar het geliberaliseerde segment.

Liberalisatiegarantie nieuwbouw

Er is ook een liberalisatiegarantie voor nieuwbouwwoningen, die gedurende vanaf 2015 t/m 2019 voor de geliberaliseerde verhuur worden gebouwd. Dit houdt in dat een nieuwe huurwoning altijd geliberaliseerd mag worden verhuurd, wanneer het ten minste 110 punten heeft op de niet-WOZ onderdelen (vanaf 1 oktober 2015) van het WWS, ongeacht het totale puntenaantal. Dit is mede het resultaat van een intensieve lobby van de vereniging Vastgoed Belang en het Professioneel Platform Vastgoed.nl.

Wij pleiten er voor, om die garantie ook op te nemen voor bestaande geliberaliseerde woningen en in het geval van herstructurering.

Inzet Vastgoed Belang

Vastgoed Belang is echter pas tevreden als de particuliere huurwoningmarkt nagenoeg volledig geliberaliseerd is. Dat betekent géén verhuurderheffing en huurtoeslag voor particuliere huurwoningen en ook géén woningwaarderingsstelsel voor de particuliere sector. Daarnaast zet Vastgoed Belang in op liberalisering van gemeentelijke wet- en regelgeving.