Home » Politiek & Actualiteit » Wonen » Dossiers A-Z » Leges Huurcommissie

Leges Huurcommissie

Particuliere verhuurders in de hoedanigheid van privé persoon dreigden door een wetswijziging in 2014 € 450,‐ in plaats van de huidige € 25,‐ legeskosten te moeten gaan betalen bij behandeling van een zaak door de Huurcommissie. Louter en alleen de snelle reactie van de vereniging begin 2014 heeft dat kunnen voorkomen.

Ongelijkheid

Een woningverhuurder die géén natuurlijk persoon is, zoals een BV of stichting, betaalde al € 450,‐ leges voor een Huurcommissie zaak. Dat is niet veranderd.

De vereniging meent, dat in die gevallen sprake is van onrechtvaardige rechtsongelijkheid tussen de huurder die slechts € 25,- betaald en rechtspersonen die het achttienvoudige aan leges moet voldoen. De vereniging blijft er bij de politiek op aandringen een einde te maken aan die ongelijkheid.