Home » Politiek & Actualiteit » Wonen » Dossiers A-Z » Huisvestingswet

Huisvestingswet

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet ingegaan. Kern van de wijziging is dat gemeenten die regels willen stellen aan de toewijzing van schaarse woningen en de woonruimteverdeling in hun gebied, daarvoor een huisvestingsverordening moeten vaststellen. Tot nog toe was dat vrijblijvend. Deze verplichting is bedoeld om de transparantie te bevorderen.

Tegen loslaten prijsgrens woningtoewijzing

Vastgoed Belang heeft bezwaar aangetekend tegen het loslaten van een maximumgrens voor het vergunningenstelsel voor woningtoewijzing in de Huisvestingswet. Hiermee dreigt zelfs de particuliere vrije sector te worden overgeleverd aan de grillen van gemeenten en opnieuw gereguleerd te worden op gemeentelijk niveau.

Woningcorporaties

De huisvesting van huisvestingsvergunninghouders is volgens Vastgoed Belang überhaupt geen taak is voor particuliere verhuurders, maar voor woningcorporaties. Helaas is dit deel van de wet niet aangepast door de Tweede Kamer. De lobby zal dan ook op gemeentelijk niveau worden voortgezet.