Home » Politiek & Actualiteit » Wonen » Dossiers A-Z » GBA / BRP

GBA (Gemeentelijke Basis Administratie /BRP (Basisregistratie Personen)

Inzage in de Basisregistratie Personen (BRP: voorheen GBA) is op dit moment uitsluitend toegestaan aan wettelijke afnemers, zoals bijvoorbeeld de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), het UWV, deurwaarders, etc.

Inzage is dan toegestaan onder strikte voorwaarden en mag uitsluitend gebruikt worden voor zover dat strekt tot het uitoefenen van afgebakende taken. In het BRP staan persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland.

Particuliere verhuurders en Basisregistratie

In sommige gemeenten hebben ook woningcorporaties, in tegenstelling tot particuliere woningverhuurders, toegang tot de BRP (voorheen het GBA). Zo hebben zij meer zicht op de bewoners van hun woningen, zodat bijvoorbeeld fraude en illegale onderhuur makkelijker kunnen worden opgemerkt. Het is wenselijk dat ook particuliere verhuurders, hun beheerders, of brancheorganisatie ook inzage hierin krijgen. 

Inzet Vastgoed Belang

De vereniging Vastgoed Belang spant zich al enige jaren in om deze doelstelling te realiseren en zal zich daartoe ook blijven inspannen. Waar gemeenten hun GBA-administratie niet op orde hebben, dringt Vastgoed Belang aan op herstel.