Home » Politiek & Actualiteit » Wonen » Dossiers A-Z » Flexibilisering van huurovereenkomsten

Flexibilisering van huurovereenkomsten

Minister Blok (Wonen) heeft in 2014 aangekondigd dat hij de mogelijkheden onderzoekt om toepassing van tijdelijke contracten breder mogelijk te maken. Over de invoering van die tijdelijke huurcontracten is nu nog weinig te zeggen. Het wachten is op de verdere uitwerking. Met het formuleren van het nieuwe model Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte wordt gewacht tot duidelijkheid bestaat over alle op stapel staande wijzigingen in de wet.