Home » Politiek & Actualiteit » Wonen » Dossiers A-Z » Verhuurderheffing

Verhuurderheffing

Vastgoed Belang heeft grote principiële bezwaren tegen de verhuurderheffing. Deze extra belasting voor verhuurders van meer dan vijftig woningen met een gereguleerde huurprijs zou nooit voor particuliere verhuurders van toepassing mogen zijn. Deze belasting was immers bedoeld voor woningcorporaties, die met verschillende vormen van subsidie en overheidssteun meer middelen ter beschikking hebben om de belasting te betalen dan particuliere beleggers. 

"300 miljoen euro uit eigen zak"

Uit onderzoek blijkt dat over ca. 80% van de woningen van particuliere verhuurders deze belasting is verschuldigd. De belasting kan zeker niet worden terugverdiend uit extra huurverhogingen, zoals minister Blok (Wonen) steeds heeft beweerd.

De heffing heeft een aantal negatieve gevolgen: 

  • Particuliere verhuurders betalen samen in de periode 2013‐2017 meer dan € 300 miljoen uit eigen zak. Recente analyses van de ledenenquête 2014 bevestigen dat bedrag.
  • De nieuwe belasting zet zowel het directe als het indirecte rendement zwaar onder druk.
  • De afwaarderingen geven ook problemen bij herfinanciering. Gevolg is een negatieve financieringshefboom. Dat is een onaanvaardbare aanslag op particulier vermogen.
  • Het belemmert ook investeringen in broodnodige nieuwbouw, onderhoud, renovatie en verduurzaming.
  • De malaise in de - voor de economie zo belangrijke - bouwsector wordt onnodig verlengd. Invoering van deze belasting belemmert het herstel van woningmarkt.

Aanhoudend protest

We blijven daarom protesteren tegen die onrechtvaardige nieuwe belasting voor particuliere verhuurders. Met onze Visie op de huurwoningmarkt hebben we een krachtig signaal afgegeven aan de Regering en de Tweede Kamer.

Wij pleiten voor het afschaffen van de verhuurderheffing, de huurtoeslag én het woningwaarderingsstelsel voor goedkope particuliere huurwoningen.