Home » Politiek & Actualiteit » Wonen » Dossiers A-Z » Novelle woningcorporaties

Novelle woningcorporaties

Medio maart 2015 stemde de Eerste Kamer unaniem voor een nieuwe Woningwet. Hiermee worden woningcorporaties gedwongen zich op hun kerntaken te richten. De focus komt hiermee te liggen op het bouwen en verhuren van huurwoningen in het gereguleerde segment. Ook het exploiteren van direct daaraan verbonden maatschappelijk vastgoed blijft mogelijk.

DAEB en niet-DAEB

In de nieuwe Woningwet worden strikte grenzen gesteld aan het werkgebied van corporaties. Dat betekent dat dure huurwoningen, koopwoningen en commercieel vastgoed alleen onder strenge voorwaarden nog mogen worden gebouwd.

In veel gevallen zal dit alleen mogen gebeuren door een afsplitsing van de corporatie of de zogeheten 'niet-DAEB'-tak van de corporatie. Alleen huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens en enkele vormen van maatschappelijk vastgoed worden als DAEB beschouwd.

Vastgoed Belang is van mening dat hiermee een positieve stap wordt gemaakt naar een gelijk speelveld tussen corporaties en particuliere beleggers. Buiten het gereguleerde segment zullen corporaties, die opereren onder voordelige voorwaarden, zich moeten terugtrekken óf onder marktvoorwaarden actief zijn. 

Bezwaarpunten bij nieuwe Woningwet

Vastgoed Belang zet ook enkele vraagtekens bij de wijzigingen. Deze zijn:

  • Er worden veel uitzonderingen gemaakt op de regels. Bijvoorbeeld bij de splitsing tussen het DAEB en het niet-DAEB bezit en m.b.t. het verbod om nog niet-DAEB activiteiten te ontplooien.
  • Ook is de controle op kruissubsidiering van de DAEB-tak naar de niet-DAEB tak van de corporaties of van de corporatie naar de gesplitste B.V. onvoldoende
  • Ook de controle op 'overcompensatie' - het teveel aan staatssteun dat corporaties ontvangen - is onvoldoende.
  • Tot slot biedt de huidige markttoets onvoldoende waarborg voor gelijke kansen voor particuliere beleggers.

Overige wijzigingen Woningwet

Behalve de focus op hun kerntaak, regelt de wetswijziging ook de verhouding tussen corporaties en gemeenten, en het toezicht op corporaties. Deze stappen worden genomen om misstanden, zoals bij enkele corporaties in het verleden zijn voorgevallen, te voorkomen.