Home » Politiek & Actualiteit » Wonen » Dossiers A-Z » Warmtewet

Warmtewet

Op 11 juni 2013 is de aangepaste Warmtewet door de Eerste Kamer aangenomen en vanaf 1 januari 2014 van kracht geworden. De Warmtewet is bedoeld om kleinverbruikers van warmte te beschermen tegen te hoge tarieven van leveranciers met een monopoliepositie zoals bijvoorbeeld gemeentelijke stadsverwarmingsnetten, maar ook bij aansluiting van complexen woningen op moderne duurzame installaties voor levering van warmte, koude en eventueel warm tapwater.

NMDA-principe

De Warmtewet gaat uit van het principe niet‐meer‐dan‐anders, afgekort NMDA. Dat houdt in, dat afrekening plaatsvindt op basis van een fictief bedrag dat de gebruiker ook kwijt zou zijn aan levering vanuit een gangbare, traditionele installatie. Hierbij kunnen gebruikers in beginsel zelf hun leverancier kiezen. In het uiteindelijke wetsontwerp vallen ook gebouw gebonden installaties.

Gebouw gebonden installaties

Vastgoed Belang heeft samen met een aantal andere stakeholders (IVBN, VGM NL, Kences en Forumvast) van meet af aan een aantal bezwaren geuit tegen het onderbrengen van gebouw gebonden installaties onder de Warmtewet.

Vastgoed Belang blijft erop aandringen dat verhuurders/eigenaren van gebouwen niet tot warmteleveranciers worden gerekend en daardoor opgezadeld worden met een hoop onnodige en kostenverhogende administratieve rompslomp!

Ook commercieel vastgoed moet in veel gevallen niet onder de Warmtewet vallen.