Home » Politiek & Actualiteit » Wonen » Dossiers A-Z » Bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten

Sinds jaren groeien het politieke en maatschappelijke onbehagen over bemiddelaars van huurwoningen, die te hoge kosten in rekening brengen aan hun klant en/of zich niet houden aan het verbod op dubbele courtage. Het rekenen van tweezijdige bemiddelingskosten is bij wet reeds verboden als het gaat om zelfstandige woonruimte.

Nu is dan ook een wet door de Tweede Kamer aangenomen die het verbod op dubbele bemiddelingskosten ook van toepassing verklaart op onzelfstandige woonruimte. Maar dat niet alleen; door een zeer stringente interpretatie van de wet kunnen vanaf nu geen enkele kosten van het verhuurproces meer bij de huurder worden neergelegd, indien de bemiddelaar (ook) namens de verhuurder handelt. De publicatie van een woning op de website wordt al beschouwd als een (impliciete) opdracht tot bemiddeling!

"Verbod bemiddelingskosten schiet doel voorbij"

Er mogen dus geen kosten meer aan de huurder worden berekend. Vastgoed Belang vreest dat een deel van de rekening daarom naar de eigenaar gaat. Hoewel het feitelijk een bemiddelingsissue betreft en niet direct een beleggersissue, heeft Vastgoed Belang daarom scherp stelling genomen tegen het onder alle omstandigheden eenzijdig neerleggen van alle verhuurkosten bij de verhuurder/eigenaar.

Vanwege de grote maatschappelijke druk en de opstelling van enkele bemiddelaarsvertegenwoordigers hebben deze inspanningen echter niet mogen baten.

De drie belangrijkste punten:

1) Het verbod op dubbele courtage geldt nu ook voor onzelfstandige woonruimte.

2) Er is reeds sprake van een opdracht tot bemiddeling door de verhuurder wanneer een woning op het internet wordt aangeboden.

3) Vanaf het moment dat een huurder zich meldt totdat er een contract is getekend valt in zijn geheel onder de bemiddelingsfase. De kosten daarvoor mogen dus onder geen enkele noemer (administratiekosten, contract kosten etc) meer aan de huurder berekend worden.