Home » Politiek & Actualiteit » Winkels » Visie

Visie

De vijftig jaar oude huurwetgeving is achterhaald en verhindert de dynamiek op de winkelmarkt. Daardoor kan er niet adequaat worden ingespeeld op veranderd consumentengedrag, is de leegstand structureel van aard en blijven de huren kunstmatig laag.

Daarom streeft Vastgoed Belang samen met IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed) naar aantal concrete doelen, zoals flexibel huurrecht en een actievere rol van gemeenten en provincies. Zij kunnen helpen met het faciliteren van lokale vastgoedondernemers, maar de oplossing moet vooral komen van de marktpartijen zelf: eigenaren en retailers.

Lees hier meer over onze visie en de Retailagenda.