Home » Politieke Lobby » Winkels » Persberichten » Vastgoed Belang teleurgesteld over stimuleringsplan woningmarkt

Vastgoed Belang teleurgesteld over stimuleringsplan woningmarkt

29 november 2014

Vastgoed Belang teleurgesteld over stimuleringsplan woningmarkt

De vereniging voor particuliere verhuurders, Vastgoed Belang, reageert teleurgesteld op de uitleg door PvdA en VVD van hun stimuleringsplan woningmarkt. De coalitiepartijen presenteerden vandaag tijdens de begrotingsbehandeling hun plannen om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Om dat te bereiken hoeven corporaties van de partijen geen verhuurderheffing te betalen voor nieuw gebouwde huurwoningen met een huur onder de € 600,-. Particuliere beleggers mogen leegstaande kantoren, die zij ombouwen naar woningen, verhuren zonder rekening te houden met het woningwaarderingsstelsel (WWS) dat de maximale huurprijs bepaalt en zonder verhuurderheffing. Beide uitzonderingen moeten gaan gelden voor de komende vijf jaar.

Vastgoed Belang ziet het als winst dat erkend wordt dat de verhuurderheffing verstorend en verhinderend werkt. Investeringen in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming staan flink onder druk door deze verhuurdersboete. De vereniging is echter teleurgesteld over de reikwijdte van de uitzondering. ‘Deze is zeer minimaal’, zegt voorzitter Jan Kamminga. ‘De particuliere sector transformeert in de praktijk al leegstaande kantoren naar woningen. Dat is een dure operatie. De huurprijs komt daardoor vaak boven de liberalisatiegrens van € 700 uit. Bij die huur gelden het WWS en de verhuurderheffing toch al niet. Daarmee heeft deze maatregel voor de particuliere verhuurder dus weinig effect.’

De vereniging pleit daarom voor uitbreiding van de maatregel. De vrijstelling van de verhuurderheffing en het WWS zouden voor particuliere beleggers ook van toepassing moeten zijn voor huurwoningen met een huur tot € 700,-. Zo wordt de particuliere sector effectief betrokken bij de nieuwbouw van huurwoningen. De vereniging verwacht dat particuliere beleggers dan in de komende 2 jaar zo’n 20.000 tot 40.000 woningen zouden bouwen. Een dergelijke uitbreiding kost het Rijk geen geld, maar levert wel veel op. Dit voorstel zou een stap zijn richting de plannen tot volledige liberalisering van de huurwoningmarkt, die de vereniging in september jl. reeds aan de Tweede Kamer presenteerde. In die plannen behoren de verhuurderheffing, het WWS en de huurtoeslag op termijn volledig tot het verleden, terwijl de huurder voldoende beschermd blijft tegen schokeffecten.