Home » Politieke Lobby » Winkels » Persberichten » Het einde van het woningwaarderingsstelsel is in zicht

Het einde van het woningwaarderingsstelsel is in zicht

23 mei 2014

Het einde van het woningwaarderingsstelsel is in zicht'

Het systeem dat de huurprijzen in de gereguleerde sector (Euro 700) reguleert is niet lang meer houdbaar. Dit woningwaarderingsstelsel (WWS) leidt tot veel kosten en administratieve rompslomp. Bovendien nemen de klachten van huurders er verhuurders toe vanwege de complexiteit van het WWS. Dit wordt bevestigd in een artikel in het FD van d.d. 23 mei. Hierin geven huurders en verhuurders aan dat het voor eens en altijd gedaan moet zijn met de onduidelijkheid van het WWS.

Vastgoed Belang, vereniging van particuliere verhuurders, pleit dan ook voor afschaffing van het stelsel. "Het WWS is gekunsteld, verouderd en hopeloos complex", aldus Jan Kamminga, voorzitter van Vastgoed Belang. "Het brengt meer onduidelijkheid en problemen met zich mee dan dat het goed doet voor de huursector. Dit blijkt al uit het gegeven dat er praktisch geen geschillen meer zijn bij de Huurcommissie over de hoogte van huren. Dat is ook niet gek als je bedenkt dat in 90% van Nederland de markthuurprijzen ver onder de maximaal toegestane huur ligt op basis van het WWS. Ondertussen kost het in de lucht houden van het WWS ook in die gebieden geld en onnodige administratieve inspanning."

Afschaffing zou volgens Vastgoed Belang dan ook uitkomst bieden. In die gebieden waar geen sprake is van schaarste kan dit meteen. In schaarstegebieden waar de huren kunstmatig laag worden gehouden door het WWS, gebeurt het afschaffen gefaseerd en onder duidelijke voorwaarden. Zo worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over maximale huurverhogingen.  Op die manier worden schokeffecten voor huurder en verhuurder voorkomen. De uitkomst is een simpel en overzichtelijk stelsel voor iedereen en bovendien een grote kostenbesparing.

Aanpassing van het woningwaarderingsstelsel

Minister Blok (wonen) heeft onlangs met coalitiepartijen VVD en PvdA afspraken gemaakt over de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel. Hierdoor wordt een aantal van de elementen die de maximale huur bepalen, zoals het woningtype en de woonomgeving, vervangen door de WOZ-waarde. Voor de helft gaat de absolute WOZ-waarde meetellen en voor de helft de WOZ-waarde per m2. "Onbegrijpelijk" vindt Jan Kamminga. "Over complexiteit gesproken. Als je kijkt naar de problemen die de  WOZ-waarde nu al oplevert, zou je daar zo ver mogelijk vandaan willen blijven. De WOZ-waarde is zeer subjectief en schommelt elk jaar. Gaan dan de huren ook elk jaar omhoog en omlaag? Afschaffen dus, dat woningwaarderingsstelsel!".