Home » Politiek & Actualiteit » Overige bedrijfsruimte » Visie

Visie

Vastgoed Belang is actief aan het lobbyen om de regels van toepassing op artikel 290-bedrijfsruimten (voornamelijk winkels) aangepast te krijgen.

Verhuurders hebben te weinig ruimte om afspraken te kunnen maken over de contractduur, huurprijs, opvolgende huurder en opzegging van het huurcontract. Bovendien zijn de procedures bij de kantonrechter om af te wijken van de wet kostbaar, tijdrovend en is de uitkomst vaak ongewis.

Huurwetgeving te strikt

Kortom: de huurwetgeving is momenteel te strikt en in het voordeel van de huurder opgesteld. Daar proberen wij verandering in te brengen.