Home » Politiek & Actualiteit » Overige bedrijfsruimte » Dossiers A-Z » BTW-lasten op overige bedrijfsruimte

BTW-lasten op overige bedrijfsruimte

Omzetbelasting op de huurprijs en nieuwbouw

Veel verhuurders van bedrijfsruimte worden geconfronteerd met de btw-aspecten van een gekocht of gehuurd bedrijfspand. De btw-belaste levering of de btw-belaste verhuur van een bedrijfspand is aan regels gebonden. 

Uitzonderingen op de btw-regel

Zo is de hoofdregel dat de levering van een bedrijfspand is vrijgesteld van btw. Daar bestaan twee uitzonderingen op:

  1. Als een nieuw bedrijfspand binnen twee jaar na de eerste ingebruikneming wordt geleverd, is over deze levering wél btw verschuldigd. De verkoper moet over de koopsom btw berekenen. De koper kan de btw, als in het gekochte voor de omzetbelasting belaste prestaties worden verricht, geheel of gedeeltelijk in aftrek op de belasting brengen.
  2. Verkoper en koper van een bedrijfspand kunnen kiezen voor een levering met btw. Dit is slechts mogelijk als de koper de btw voor tenminste 90% in aftrek kan brengen. Voor sommige branches is 70% aftrek voldoende. Indien de koper het pand niet voor het einde van het volgende boekjaar in gebruik neemt, wordt niet aan het 90% (of 70%) criterium voldaan.