Home » Politiek & Actualiteit » Overige bedrijfsruimte » Dossiers A-Z » Bedrijveninvesteringszones (BIZ)

Bedrijveninvesteringszones (BIZ)

Sinds 1 mei 2009 is er een experiment uitgevoerd met Bedrijveninvesteringszones (BIZ). Door gezamenlijk te investeren konden ondernemers en gemeenten een impuls geven aan de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving. Hiervoor gold een gebiedsgerichte heffing, die door de gemeente op verzoek van een (nader bepaalde) meerderheid van de ondernemers kon worden ingesteld.

Eigenaren betrekken bij bedrijveninvesteringszones

Na evaluatie van deze experimentenwet was één van de conclusies om ook eigenaren in een dergelijk gebied bij de investeringen te betrekken. 

Inzet Vastgoed Belang

Vastgoed Belang heeft geen principieel bezwaar tegen deze ontwikkeling, maar onderstreept het belang van een afzonderlijke toets op draagkracht van de betreffende eigenaren. Ook vragen we aandacht voor eigenaren, die met leegstand te kampen hebben. In het overgrote deel laten eigenaren niet bewust een pand leegstaan, maar is dit noodgedwongen. De zeer grote kantoren- en winkelleegstand is een gevolg van economische, demografische en technologische ontwikkelingen. Om eigenaren zonder inkomsten, vanwege leegstand, te dwingen mee te betalen aan een BIZ vinden we zeer ongepast en onwenselijk.