Home » Politiek & Actualiteit » Kantoren » Visie

Visie

De leegstand van de kantoorruimtes neemt zo’n omvang aan dat er kan worden gesproken van een maatschappelijk probleem. Geen enkele partij kan dit alleen oplossen. Particuliere beleggers hebben al volop afgeboekt en waar mogelijk hun kantoorruimtes vernieuwd. Dit blijkt echter niet voldoende.

Daarom neemt Vastgoed Belang deel aan de het Voortgangsoverleg Aanpak Leegstand Kantoren, de zogeheten Kantorentop. Tijdens dit overleg zoeken publieke en private partijen samen naar een oplossing. Zo is er onder meer een voorstel uitgewerkt, dat zich richt op het aanpakken van de leegstandsproblematiek door nieuwbouw te koppelen aan sloop/transformatie.

Daarnaast is de rol van gemeenten en provincies cruciaal. Zij kunnen en moeten voorkomen dat er teveel bijgebouwd wordt.

Lees hier de brief die Vastgoed Belang op 20 maart 2015 aan de provincies stuurde om de aandacht op de leegstandsproblematiek te vestigen.