Home » Politieke Lobby » Kantoren » Persberichten

Persberichten

Vastgoed Belang hekelt gemeentelijk belastingbeleid

30 april 2015

Eigenaren van vastgoed zijn een gewilde prooi voor gemeenten met een kasprobleem. Zo stelt Vastgoed Belang , de vereniging van particuliere vastgoedbeleggers. Begin van het jaar bleek al uit een onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) dat commercieel vastgoed, meer nog dan woningen, een belangrijke inkomstenbron vormen voor gemeenten. Al jaren overschrijden gemeenten straffeloos de macronorm met miljoenen euro’s per jaar. Commercieel vastgoed is beduidend duurder dan woningen; daarover wordt bijna 2,5-maal meer OZB betaald. Lelystad spant de kroon met wel 0,587 procent OZB op de WOZ-waarde.

Lees meer >