Home » Politiek & Actualiteit » Kantoren » Dossiers A-Z » Transactieregister

Transactieregister

In 2014 hebben overleggen plaatsgevonden met Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB) over het voornemen tot het oprichten van een centraal transactieregister voor kantoren. Er woedde al enige tijd een heftige discussie over de (on)zin van een dergelijk register. Het doel van een transactieregister was om de kwaliteit van de taxaties te verbeteren.

Vastgoed Belang tegen landelijk transactieregister

Vastgoed Belang heeft zich vanaf het begin verzet tegen een dergelijk centraal register. Wij hebben daarbij aangegeven dat deze vorm van registratie slechts schijnzekerheid zal bieden en geenszins bijdraagt aan een oplossing voor de huidige problematiek in de kantorenmarkt. Bovendien brengt een register administratieve lasten met zich mee en bestaat het risico dat bedrijfsgevoelige informatie op straat komt te liggen. Wij blijven dan ook zeer gekant tegen het instellen van een centraal transactieregister.