Home » Politiek & Actualiteit » Kantoren » Dossiers A-Z » Leegstand Kantoren

Leegstand Kantoren

Circa 60% van de kantorenvoorraad in Nederland is in het bezit van particuliere eigenaren. Het zijn echter geen makkelijke tijden. Al jaren heeft de kantorenmarkt te kampen met veel leegstand.

En de leegstand van kantoren neemt nog steeds toe. In 2014 staat 17%, oftewel 13,4 mln m² , van het vloeroppervlak van kantoorruimte leeg; een toename van 1% ten opzichte van het jaar ervoor. Ontwikkelingen zoals het flexwerken leiden in de toekomst tot een verdere afname van de vraag naar kantoorruimte.

Kantorentop

Het leegstandsprobleem is daarmee van een dusdanige omvang, dat geen enkele partij het in zijn eentje kan oplossen. Particuliere beleggers boeken al volop af. Zij transformeren kantoorruimte al waar dat mogelijk is. Zij nemen hun verliezen. Dit blijkt echter niet voldoende. De leegstand neemt zo'n omvang aan, dat er kan worden gesproken van een maatschappelijk probleem. Om deze redenen neemt Vastgoed Belang deel aan de Kantorentop. Hierin zijn publieke en private partijen vertegenwoordigd om samen naar een oplossing te zoeken.

Verwijderingscertificaten

Een vertegenwoordiging van het Platform heeft het initiatief genomen om actief te komen tot een aanpak van de leegstand. Er is een voorstel uitgewerkt, gebaseerd op het aanpakken van de leegstandsproblematiek door nieuwbouw te koppelen aan sloop/transformatie.

Daarnaast is de rol van gemeenten en provincies cruciaal. Zij kunnen en moeten voorkomen dat er teveel bijgebouwd wordt.

Lees hier de brief die Vastgoed Belang op 20 maart 2015 aan de provincies stuurde om de aandacht op de leegstandsproblematiek te vestigen.