Home » Politieke Lobby » Kantoren

Kantoren

Circa 60% van de kantorenvoorraad in Nederland is in het bezit van particuliere eigenaren. Het zijn echter geen makkelijke tijden. Al jaren heeft de kantorenmarkt te kampen met veel leegstand.

Leegstand

En de leegstand van kantoren neemt nog steeds toe. In 2014 staat 17%, oftewel 13,4 mln m², van het vloeroppervlak van kantoorruimte leeg; een toename van 1% ten opzichte van het jaar ervoor. Ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Werken leiden in de toekomst tot een verdere afname van de vraag naar kantoorruimte.