Home » Politiek & Actualiteit » Belangenbehartiging » Over politieke lobby

Over politieke lobby

De vereniging Vastgoed Belang ontleent haar bestaansrecht aan het behartigen van de belangen van kleine en grote beleggers in vastgoed. Hun belangen lopen voor een groot deel parallel, maar er zijn ook verschillen.

Verhuurderheffing

Denk bijvoorbeeld aan de verhuurderbelasting die geldt voor eigenaren met meer dan vijftig woningen. Het uitgangspunt "investeren moet renderen" vormt echter voor zowel grote als kleine beleggers de rode draad bij de belangenbehartiging. Belangenbehartiging gebeurt op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau. Het laatste gebeurt door de regionale afdelingen van de vereniging.

Actieve lobby

Door een actieve benadering van beleidsmakers, bewindspersonen, Kamerleden en media staat de vereniging op de kaart. Steeds vaker slaagt Vastgoed Belang er dan ook in zij aan zij met het Professioneel Platform Vastgoed.nl zichtbaar te zijn in de media en de politiek. Dat draagt bij aan effectieve beïnvloeding van het Haagse beleid. We worden uitgenodigd en serieus genomen door beleidsmakers. Die positie willen we verder versterken.

Lees hier de standpunten van Vastgoed Belang op de verschillende dossiers.