Home » Politieke Lobby » Algemeen » Consultaties

Consultaties

Steeds vaker wordt Vastgoed Belang door beleidsmakers, bewindspersonen, Kamerleden en media gevraagd om inbreng te geven op voorgenomen beleid en wijzigingen in wet- en regelgeving. Uiteraard willen we de stem van de particuliere belegger laten horen in het politieke debat.

Hieronder vindt u onze inbreng op diverse onderwerpen.

2018

Raadsbrief evaluatie woningdelen (bron: gemeente Amsterdam)

Evaluatie woningdelen Gemeente Amsterdam 2017 (bron: Rigo)

Notitie inbreng Vastgoed Belang op de verkenning vereenvoudiging huurtoeslag

Inbreng van Vastgoed Belang op het voorstel van wet van de leden Nijboer

Wet voldoende betaalbare huurwoningen

Reactie Vastgoed Belang op de consultatie vereenvoudiging markttoets voor toegelaten instellingen