Home » Politiek & Actualiteit » Belangenbehartiging » Consultaties

Consultaties

Steeds vaker wordt Vastgoed Belang door beleidsmakers, bewindspersonen, Kamerleden en media gevraagd om inbreng te geven op voorgenomen beleid en wijzigingen in wet- en regelgeving. Uiteraard willen we de stem van de particuliere belegger laten horen in het politieke debat.

Hieronder vindt u onze inbreng op diverse onderwerpen.

2021

Inbreng Vastgoed Belang consultatie S.V.O.H. subsidieregeling

Inbreng Vastgoed Belang consultatie Wet Goed Verhuurderschap

Inbreng Vastgoed Belang consultatie Reparatiewet tijdelijke Huurovereenkomsten 

 

2020

Inbreng Vastgoed Belang consultatie Wet collectieve warmtevoorziening

Inbreng Vastgoed Belang consultatie wijziging besluit huurprijzen woonruimte 

(het voorgenomen besluit om het aandeel van de WOZ-waarde in het WWS te maximeren op 33%)

Inbreng Vastgoed Belang consultatie wijziging besluit bouwwerken - rookmelders

Inbreng Vastgoed Belang consultatie Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

2019

Inbreng Vastgoed Belang consultatie omvorming salderingsregeling

Inbreng Vastgoed Belang consultatie Wijziging Bouwbesluit 2012 2e herziening EPBD

Inbreng Vastgoed Belang consultatie wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen

Inbreng Vastgoed Belang huisvestingsverordening Amsterdam 2020

Inbreng Vastgoed Belang Huisvestingsverordening gemeente Den Haag 2019

Inbreng Vastgoed Belang ‘Klimaatakkoord’ gebouwde omgeving

Inbreng Vastgoed Belang inzake huurwoningmarkt

2018

Raadsbrief evaluatie woningdelen (bron: gemeente Amsterdam)

Evaluatie woningdelen Gemeente Amsterdam 2017 (bron: Rigo)

Notitie inbreng Vastgoed Belang op de verkenning vereenvoudiging huurtoeslag

Inbreng van Vastgoed Belang op het voorstel van wet van de leden Nijboer

Wet voldoende betaalbare huurwoningen

Reactie Vastgoed Belang op de consultatie vereenvoudiging markttoets voor toegelaten instellingen