Home » Politiek & Actualiteit » Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Een krachtige en actieve belangenbehartiging op zowel landelijk als lokaal niveau wordt steeds belangrijker. De druk op de Nederlandse woningmarkt neemt toe, en daarmee ook de druk op de politiek om maatregelen te nemen. Juist nu is het belangrijk om dicht op de politieke en bestuurlijke besluitvorming te zitten. Als vertegenwoordiger van circa 5.000 particuliere beleggers staat Vastgoed Belang inmiddels goed op de kaart. Wij zijn vaste gesprekspartner van de relevante ministeries, lokale overheden, en andere politieke stakeholders. Op die manier zetten wij ons dagelijks in voor een optimale belangenbehartiging voor onze leden.