Home » Persberichten » Verhuurders steunen oproep huurdersvereniging Woonbond aan politiek om haast te maken

Verhuurders steunen oproep huurdersvereniging Woonbond aan politiek om haast te maken

07 december 2015

Verhuurders steunen oproep huurdersvereniging Woonbond aan politiek om haast te maken

Sinds 2013 verhogen verhuurders van gereguleerde huurwoningen (<€710,-) de huren op basis van het inkomen van de huurders. Dit systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen kon vanaf het begin op weinig sympathie rekenen van huurders en verhuurders, omdat het veel gedoe geeft en er met privacygevoelige gegevens van de huurder wordt gewerkt. Het kabinet wilde in 2015 al overgaan op een ander systeem. Dat is vanwege politieke onenigheid niet gelukt. Nu dreigt de overgang naar een andere huurverhogingssystematiek vanwege politieke traagheid wéér niet te lukken. 

De vereniging van particuliere verhuurders, Vastgoed Belang, schaart zich daarom achter de oproep die huurdersvereniging Woonbond vorige week deed aan de politiek. Zij verzochten de Tweede Kamer om haast te maken met de overstap naar een nieuw stelsel. De verhuurders hebben eveneens weinig begrip voor het “politieke getreuzel”. De overstap naar een nieuw stelsel behoeft voorbereiding en moet dus tijdig bekend zijn voor verhuurders. Dat betekent dat er nog dit jaar over moeten worden besloten door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Opvallend is dat minister Stef Blok (Wonen) al voor de zomer een voorstel heeft gedaan aan de Kamer voor het nieuwe stelsel. De basis daarvoor vormde het Huurakkoord dat corporatiekoepel Aedes en de Woonbond toen sloten. 

Co Koning (directeur Vastgoed Belang): “Het is dan ook een uitermate vreemde situatie. Alle betrokken partijen willen af van de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Ook de Tweede Kamer. Toch gaat dag na dag voorbij zonder een teken van actie. Het huidige stelsel is te privacygevoelig. De huurdersvereniging en corporaties zijn voor corporatiewoningen een beperktere huurverhoging overeengekomen dan afgelopen jaren. En particuliere verhuurders mogen simpelweg de huren verhogen met inflatie + 2,5% als de markt en de maximale huurprijs dat toelaten, zonder administratieve rompslomp. Niet eens de helft van de particuliere verhuurders maakt nu gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhogingen, omdat die teveel gedoe opleveren. Dat betekent significant minder inkomsten, terwijl de verhuurderheffing van het Rijk wel moet worden opgebracht. Daarop leggen particuliere verhuurders t/m 2017 zeker € 300 mln. toe.” 

Vastgoed Belang maant de minister en de Tweede Kamer om haast te maken. Een snelle behandeling is mogelijk, als de behandeling los wordt gekoppeld van een hele reeks andere wetswijzigingen die nu één pakket vormen. Die koppeling vertraagt de procedure volgens de verhuurders onnodig.