Home » Persberichten » Verhuurders ongelukkig met Opiumwet

Verhuurders ongelukkig met Opiumwet

31 maart 2015

Per 1 maart jl. is de Opiumwet gewijzigd. Sindsdien zijn er zeker 55 politie-invallen gedaan bij growshops, zo meldt het AD. Nieuw aan de wet is dat ook bonafide verhuurders nu als ‘facilitators’ worden beschouwd door het OM. Daardoor kunnen zij voor drie jaar de gevangenis in of een geldboete van maximaal € 81.000,- opgelegd krijgen wanneer zij handelingen ‘ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt’ uitvoeren. Oftewel: als verhuurder loop je niet alleen het risico dat je huurder je pand volledig vernield achterlaat als gevolg van hennepteelt waarvan je geen weet had. Ook loop je het risico op deze torenhoge straf.

De zorgplicht van verhuurders om illegale praktijken in het verhuurde te voorkomen en melden is niet nieuw. De zwaarte van de nieuwe straffen wel. Bovendien is nog altijd volstrekt onduidelijk hoe aan de zorgplicht moet worden voldaan. Hierdoor wordt pijnlijk blootgelegd dat verhuurders zich in een onmogelijke situatie bevinden. Aan de ene kant laat de wet niet toe dat je als verhuurder toegang kan krijgen tot het verhuurde zonder toestemming van de (criminele) huurder. Alleen in specifieke gevallen kan dit via de rechter afgedwongen worden. Aan de andere kant wordt van de verhuurder wel verwacht, in het kader van de zorgplicht te voorkomen dat de huurder illegale praktijken uitvoert.

Daarmee krijgt de verhuurder een rol toebedeelt die principieel onjuist is, stelt directeur Co Koning van vereniging Vastgoed Belang. Zijn achterban bestaat uit particuliere verhuurders en die hebben naar zijn mening geen enkele verantwoordelijkheid voor wat zich achter de gesloten deuren van het verhuurde afspeelt:

“Natuurlijk is het in het belang van de verhuurder dat zijn pand goed gebruikt wordt. Goed verhuurderschap houdt dan ook in dat je zo gewenst contact met de huurder onderhoudt en probeert op de hoogte te zijn van mogelijke schadelijke activiteiten. Maar om te stellen dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het gedrag van de huurder is drie bruggen te ver. Verhuurders zijn geen maatschappelijk werkers. Worden zij dan binnenkort ook aansprakelijk gesteld voor huurders die illegaal downloaden? Bovendien zijn de mogelijkheden voor de verhuurder om een pand te betreden vanwege privacyregelgeving zeer beperkt. Dus al zou je het willen, dan kan het nog niet.”

Naast hennepteelt zijn illegale onderhuur, illegale prostitutie en zogeheten ‘huurshoppers’ die maanden geen huur betalen en dan met de noorderzon vertrekken, problemen waar verhuurders op grote schaal mee geconfronteerd worden. De maatschappelijke schade van deze praktijken loopt in de honderden miljoenen euro’s. Particuliere verhuurders hebben geen toegang tot gegevens van justitie over kandidaat-huurders. Ook ontbreekt een landelijke aanpak van het probleem, bijvoorbeeld in de vorm van een landelijke zwarte lijst met criminele huurders.