Home » Persberichten » Verhuurderheffing blokkeert nieuwbouw huurwoningen!

Verhuurderheffing blokkeert nieuwbouw huurwoningen!

09 juni 2016

De vandaag gepubliceerde evaluatie verhuurderheffing van de Rijksuniversiteit Groningen bevestigt waar Vastgoed Belang, de brancheorganisatie voor private verhuurders, al in 2012 voor heeft gewaarschuwd. Volgens de onderzoekers heeft de heffing geleid tot sterk teruglopende productie van sociale huurwoningen door woningcorporaties. Er wordt bezuinigd op onderhoud. Dat heeft geleid tot economische verstoring. De heffing is onrechtvaardig omdat gelijke gevallen ongelijk behandeld worden.

Vastgoed Belang heeft minister Blok in januari 2013 een alternatief plan aangeboden. Private beleggers hebben daarin destijds aangeboden om in twee jaar tijd 40.000 extra woningen te realiseren. Voor de ene helft nieuwbouw van middeldure huurwoningen de andere helft door overname van 20.000 geliberaliseerde huurwoningen van corporaties. Corporaties zouden dan de financiële ruimte krijgen om 20.000 sociale huurwoningen te bouwen. Bijkomend voordeel van het plan van Vastgoed Belang: 56.000 manjaar werk in de bouw en 7.500 manjaar werk in aanverwante sectoren zoals tuinaanleg, woninginrichting etc. Dat levert extra belastingopbrengsten en besparingen op van ruim 3 miljard en een substantiële toevoeging van middeldure huurwoningen aan de woningvoorraad. Het heeft niet zo mogen zijn. Maar: private investeerders zijn bereid het plan alsnog op te pakken. Voorwaarden: afschaffen van de verhuurderheffing en verlaging van de liberalisatiegrens tot de bovenste aftoppingsgrens voor de huurtoeslag. Zal het volgende kabinet wel willen luisteren?