Home » Persberichten » Vastgoed Belang: zet in op lokale afspraken en nieuwbouw in plaats van slechte plan noodknop

Vastgoed Belang: zet in op lokale afspraken en nieuwbouw in plaats van slechte plan noodknop

04 juli 2019

Vandaag presenteerde minister van Binnenlandse Zaken Ollongren haar plannen voor het middenhuursegment (huren tussen €720-€1000). Tegen het advies van Vastgoed Belang in blijft de mogelijkheid  van een “noodknop middenhuur” op tafel liggen. Met deze maatregel zouden gemeenten de mogelijkheid krijgen om huurprijzen in de vrije sector te begrenzen op circa 6% van de WOZ-waarde van een woning. “Een slecht plan waarmee de problemen alleen maar groter worden”, stelt Algemeen directeur van Vastgoed Belang Laurens van de Noort. “Gelukkig is de minister ook van mening dat de voorkeur uitgaat naar lokale afspraken tussen gemeenten en vastgoedpartijen, in plaats van deze noodknop. Wij werken daar graag aan mee.”

Hét probleem in de middenhuur is echter schaarste. Ondanks een grote toename van woningen in het middenhuursegment – met name dankzij particuliere beleggers – blijft dit deel van de vrije sector sterk onderontwikkeld. Dit komt met name doordat er tijdens de crisis veel te weinig is bijgebouwd. Naar schatting zijn er momenteel meer dan 250.000 woningen te weinig in Nederland, en er wordt nog lang niet genoeg gebouwd om dat tekort in te lopen. Net als op de koopwoningmarkt heeft deze schaarste een prijseffect op huurwoningen.

Slechte plan noodknop werkt averechts

Een noodknop werkt echter averechts. Bijgevoegd economisch onderzoek laat zien dat een huurprijsplafond aanzienlijke risico’s kent. Private investeerders worden erdoor namelijk afgeschrikt om in de vrije huursector te investeren waardoor het tekort aan middenhuurwoningen in stand blijft en op termijn zelfs zal vergroten.

Nieuwbouw en lokale afspraken zijn de échte oplossingen

De enige duurzame oplossing voor de middenhuur is simpelweg het vergroten van aanbod. Particuliere beleggers kunnen en willen daarin een belangrijke rol spelen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat gemeenten hun excessieve eisen voor nieuwbouw van middenhuurwoningen versoepelen en de processen versnellen. Ook de minister erkent dat gemeenten in toenemende mate eisen stellen aan de bouw van middenhuur, waardoor het investeringsklimaat verslechtert.

Het realiseren van nieuwbouw is niet van de een op de andere dag gedaan. Daarom willen leden van Vastgoed Belang ook op korte termijn een bijdrage leveren. Van de Noort: “particuliere verhuurders zijn bereid op korte termijn maatregelen te nemen om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor middeninkomens te verbeteren.”

Vastgoed Belang geeft aan dat particuliere verhuurders in ruil voor het uitblijven van landelijke maatregelen en het versoepelen van eisen door gemeenten bereid zijn huurwoningen met een huurprijs onder de €720,- bij nieuwe verhuur voor een bepaalde periode in het middensegment aan te bieden, ook als de markt een hogere huurprijs toelaat. Ook zijn zij dan bereid een eigen standaard voor huurverhogingen in de vrije sector te introduceren van  maximaal inflatie + 2,5% en een barrière voor huurders in het vrije segment weg te nemen om bij conflicten voor bemiddeling naar de Huurcommissie te stappen. Van de Noort: “Wij hebben dit voorstel al eerder gedaan aan de gemeenten Amsterdam en Utrecht, en nodigen hen naar aanleiding van de oproep van de minister om tot lokale afspraken te komen nogmaals uit om er samen uit te komen. De woningmarkt en met name middeninkomens zijn daarbij gebaat”.