Home » Persberichten » Vastgoed Belang omarmt voorstel stimulering transformatie naar woningen

Vastgoed Belang omarmt voorstel stimulering transformatie naar woningen

06 mei 2015

Minister Blok (wonen) stuurt voorstel naar Kamer om omzetting van leegstaand vastgoed naar woning te faciliteren.

Op verzoek van de VVD en PvdA heeft minister Blok een onderzoek uit laten voeren naar twee maatregelen, die moeten leiden tot meer huurwoningen. Ten eerste de vrijstelling van het puntenstelsel, de verhuurderheffing en huurtoeslag voor huurwoningen, die ontstaan door de transformatie van leegstaand vastgoed. Ten tweede het (gedeeltelijk) vrijstellen van de verhuurderheffing van nieuwbouw met een huurprijs onder de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag. Uit het onderzoek blijkt dat de maatregelen positieve effecten hebben op de werkgelegenheid en de productie van broodnodige huurwoningen.

Minister blok stelt dat zijn voorstel “past in een toekomstperspectief waarbij op termijn (…) een groter regelvrij gebied in de huurmarkt ontstaat, waar beperktere huurregelgeving geldt en dus geen verhuurderheffing van toepassing is en waarmee goed ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen in de markt en de vraag naar huurwoningen.”

De branchevereniging van particuliere eigenaren van verhuurd vastgoed, Vastgoed Belang, is blij met de keuzes die de minister maakt in zijn voorstel aan de Tweede Kamer. Vastgoed Belang heeft onlangs in gesprek met de Tweede Kamer nog opgeroepen tot het afschaffen van de verhuurderheffing, het puntenstelsel en de huurtoeslag. Corporaties dienen volgens de vereniging verantwoordelijk te worden voor het aanbieden van betaalbare woonruimte voor de laagste inkomens.

Opmaat naar geliberaliseerde particuliere woningmarkt

De vereniging ziet de voorgestelde maatregelen dan ook als een opmaat naar een volledig geliberaliseerde particuliere huurwoningmarkt. Vastgoed Belang ziet de tijdelijkheid van de voorgestelde maatregelen liefst verdwijnen en reageert positief op de brede toepassing van de vrijstellingen bij transformatie. Daardoor is de vrijstelling ook van toepassing op bijvoorbeeld leegstaande winkels.

Voorzitter Jan Kamminga: “Het werd hoog tijd dat onze oproep gehoor vindt. De verhuurderheffing en het puntenstelsel vormen een grote blokkade voor investeringen in de woningmarkt. We zijn blij dat dit onomstotelijk is aangetoond en dat de minister zijn conclusies trekt. Het is nu zaak deze beperkte maatregel uit te breiden naar de gehele particuliere huurwoningmarkt. Stel je eens voor wat dat zou betekenen voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid.”