Home » Persberichten » Corporatiesector zelf debet aan gebrekkige doorstroming scheefwoners

Corporatiesector zelf debet aan gebrekkige doorstroming scheefwoners

10 november 2015

Corporaties en gemeenten geloven niet in het doorstroombeleid van minister Blok. Het beleid is erop gericht dat huishoudens in de gesubsidieerde, sociale huursector met een té hoog inkomen doorstromen naar de vrije huursector of de koopsector. Volgens branchevereniging Vastgoed Belang hebben de corporaties echter boter op hun hoofd. Zij hebben zelf de kaarten in handen om het probleem op te lossen, maar weigeren te leveren.  

Er zijn in totaal zo’n 2,4 mln. corporatiewoningen. Daarvan worden er maar liefst 547.000, oftewel een kwart, verhuurd aan scheefwoners. Deze huishoudens verdienen teveel om recht te hebben op een gesubsidieerde woning. Van de scheefwoners verdient het grootste deel, namelijk 305.000 huishoudens, zelfs meer dan € 43.000,-. Van die groep heeft 15% dan ook een huurquote van onder de 10%. Dat is ongehoord: zij wonen ongeveer gratis. Om de doorstroming van deze groep te stimuleren blijft de huidige inkomensafhankelijke huurverhoging dus nodig. 

Deze zogenaamde “goedkope scheefheid’ komt enkel in de corporatiesector voor, blijkt uit een rapport dat in opdracht van Aedes en de Woonbond is opgesteld. Uit een eerder uitgebracht rapport van het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) blijkt tevens dat er meer dan voldoende sociale huurwoningen zijn. Alleen in specifieke schaarstegebieden zullen volgens het EIB op de middellange termijn meer goedkope huurwoningen nodig zijn. Eigenlijk zouden er dus geen wachtlijsten nodig zijn. Oorzaak voor de wachtlijsten is dat zij bezet worden scheefwoners. 

Voldoende aanbod middensegment huur door liberalisatie corporatiebezit

Reden dat de scheefwoners niet doorstromen is volgens corporaties en gemeenten dat zij nergens heen kunnen; ze hebben geen alternatief. Die situatie houden corporaties echter zelf in stand. De woningen zijn er immers wel, maar ze worden door corporaties ver onder de marktprijs verhuurd. Ongeveer 40% van de corporatiewoningen is op basis van hun kwaliteit in de vrije sector te verhuren. Dat zijn zo’n miljoen huurwoningen.

Co Koning (directeur Vastgoed Belang): “Corporaties en gemeenten zeggen: er is niet voldoende aanbod in de vrije sector en de aanpak van scheefwonen werkt niet voldoende. En dat terwijl zij zelf de scheefwoners huisvesten, maar weigeren hun woningen tegen een normaal tarief in de vrije sector te verhuren. Zij houden de huursector moedwillig in de wurggreep. Met het oog op de maatschappelijke taak van corporaties is dat onbegrijpelijk. Bovendien concurreren zij zo op oneerlijke wijze met marktpartijen, die wel degelijk in het middensegment willen verhuren.”